Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Energia słoneczna obniży rachunki

Energia słoneczna obniży rachunki

Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dwóch budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. Przedsięwzięcie dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał właśnie pożyczkę i dotację także na trzecią taką inwestycję.

- To pilotażowy program, docelowo chcemy nim objąć jak najwięcej miejskich budynków - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jako pierwsze wybraliśmy te, które generują największe koszty eksploatacyjne – dodaje. Wytypowane budynki wielorodzinne znajdują się przy ul. Jankowskiego 6 i 8 oraz Piernikarczyka 4.

Dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych mieszkańcy tych budynków będą płacili mniej za ciepłą wodę. - Mniejsze kwoty płacone przez lokatorów to równocześnie mniejsze wydatki ponoszone przez miasto. Dzięki temu zaoszczędzone pieniądze możemy w budżecie miasta przesunąć na remonty bądź inwestycje – podkreśla Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.

Wytypowanie budynków poprzedzone zostało dokładną analizą kosztów eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na media. - W przypadku budynków komunalnych to miasto płaci faktury za ciepłą wodę czy zużyty prąd. Dopiero za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej środki te odzyskujemy od lokatorów – tłumaczy Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.

Rozpoczęły się właśnie prace przy ul. Jankowskiego 6. Koszt to ponad 102 tys. zł, środki z WFOŚiGW to prawie 39 tys. zł pożyczki i ponad 27 tys. zł dotacji. We wrześniu prace przeniosą się na ul. Jankowskiego 8. W tym przypadku inwestycja zamknie się w kwocie 140 tys. zł, z czego ponad 60 tys. zł sfinansowane zostanie z pożyczki, a 42 tys. zł z dotacji WFOŚiGW. W obu przypadkach termin zakończenia robót wyznaczono na koniec października br.

Na początku sierpnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania na kolejną inwestycję - przy ul. Piernikarczyka 4, która według kosztorysu inwestorskiego warta jest prawie 310 tys. zł. – Zgodnie z informacjami z Funduszu zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w wysokości ponad  116 tys. zł w formie dotacji do kwoty 166 tys. zł w formie pożyczki – mówi Tomasz Rzeżucha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. – Wykonawca robót nie został jeszcze wyłoniony, więc ostateczny koszt może ulec zmianie - dodaje. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 4 września br., wykonawca zostanie wyłoniony w ciągu 30 dni od tej daty.

Inwestycje obejmują kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz kolektorów słonecznych na dachach budynków. - Cała wytworzona energia będzie wykorzystywana na cele eksploatacyjne, przede wszystkim do podgrzewania wody – mówi Tomasz Rzeżucha.

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne to rozwiązanie stosowane także przy innych inwestycjach w Rudzie Śląskiej. W ramach zakończonej w 2013 roku termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” zainstalowano 95 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej ponad 200 m². Z kolei zakończona w lipcu br. kompleksowa termomodernizacja kąpieliska letniego obejmowała m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystywanej do zasilania obiektu w energię elektryczną oraz do podgrzewania wody basenowej. Montaż paneli słonecznych wraz z urządzeniami dla ogrzewania wody znalazł się również w zakresie trwającej termomodernizacji Szpitala Miejskiego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter