Kir Żałobny

Elastyczniej za żłobki

Elastyczniej za żłobki

Nie opłata stała, a stawka godzinowa będzie podstawą do wyliczenia należności, jakie poniosą rodzice za pobyt dziecka w rudzkich żłobkach. Zmiana reguły naliczania opłaty sprawi, że rodzice zapłacą teraz za faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku. Dzięki przyjętej dziś przez rudzkich radnych uchwale każda rozpoczęta godzina opieki nad dzieckiem w żłobku kosztować będzie 1,5 zł.

Do tej pory rodzice dzieci za ich pobyt w rudzkich żłobkach ponosili co miesiąc stałą opłatę w wysokości 240 zł /15 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę/ powiększoną dodatkowo o kwotę 5,50 zł , stanowiącą koszt wyżywienia za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku. Zasady te w maju tego roku zakwestionował jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. – Według orzeczenia sądu wysokość opłaty musi być uzależniona od faktycznego czasu pobytu dziecka w żłobku. Problem niestosowania się do tej zasady dotyczy wielu gmin w Polsce i podobnie jak one musieliśmy zmienić dotychczasową uchwałę określającą wysokość opłat za żłobek – tłumaczy wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Zmieniona podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta uchwała zakłada wprowadzenie opłaty w wysokości 1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. Co istotne rodzic będzie płacił teraz za tyle godzin, ile faktycznie jego dziecko przebywa w placówce - Do tej pory rodzice ponosili stały koszt bez względu na to, ile dni w miesiącu ich dziecko uczęszczało do żłobka. Nowe, elastyczniejsze zasady świadczeń za miejskie żłobki powinny usatysfakcjonować większość rodziców. Bardzo często dzieci „nie przechodzą” w żłobku pełnego miesiąca, co potwierdzają zresztą nasze wyliczenia. W ubiegłym roku średnia absencja w rudzkich żłobkach oscylowała bowiem wokół 30 proc. – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowa stawka godzinowa została wyliczona w oparciu o średniomiesięczne koszty, jakie były poniesione w ubiegłym roku w rudzkich żłobkach – Uwzględniliśmy wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, koszty wynikające z zatrudnienia kadry, czy opłaty za media bez wydatków inwestycyjnych i remontów – wyjaśnia Anna Krzysteczko. Władze miasta pod uwagę brały także średni czas pobytu dziecka w żłobkach. W ubiegłym roku wyniósł on nieco 7 godzin i jeżeli w takim wymiarze czasowym dziecko będzie uczęszczało do żłobka, wtedy koszt jego pobytu według nowych zasad będzie niższy od tych obowiązujących dotychczas.

Oprócz stawki godzinowej rodzice nadal będą ponosić opłatę za wyżywienie dziecka – Tutaj się nic nie zmienia i stawka żywieniowa nadal wynosić będzie 5,5 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce – informuje Anna Krzysteczko. Nowością jest za to zmiana opłaty za ponadwymiarowy pobyt dziecka w żłobku. Do tej pory rodzic za przekroczenia 10 godz. przebywania dziecka w żłobku płacił niespełna 2 złote /0,12 proc. minimalnego wynagrodzenia/. Teraz będzie to kwota 20 zł. – Tak znacząca podwyżka spowodowana jest tym, że część rodziców wykorzystywała możliwość ponad 10-godzinowego pobytu dziecka w żłobku. Trzeba też pamiętać, że tak małe dzieci nie powinny  tak długo przebywać w placówce – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Pomimo opłat ponoszonych przez rodziców, miasto i tak w znacznym stopniu utrzymuje  żłobki. W przeliczeniu na jedno dziecko jest to kwota ponad 1000 zł miesięcznie. Tym sposobem tylko w tym roku miasto na utrzymanie żłobków w mieście przeznaczy ponad 2,2 mln zł.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują dwa żłobki. Jeden – „Misiakowo” - znajdujący się w dzielnicy Ruda posiadający 45 miejsc oraz drugi, który dysponuje 45 miejscami w budynku w Orzegowie i 48 miejscami w budynku w Wirku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter