Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ekologicznie i nowocześnie w rudzkich placówkach

Ekologicznie i nowocześnie w rudzkich placówkach

W trzech placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej w tym roku powstaną nowoczesne zielone pracownie przeznaczone do nauki przedmiotów przyrodniczych. Każde z miejsc zostanie dofinansowane kwotą 30 tys. złotych, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W tegorocznej, piątej edycji konkursu, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych, trzy z nich dotyczyły placówek na terenie Rudy Śląskiej. W ten sposób „Kłodnickie Laboratorium Przyrody” powstanie w Szkole Podstawowej Nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, „Ekotorium” w Szkole Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki oraz zrealizowany zostanie projekt „Młodzi naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Wnioski były ocenione pod kątem pomysłu na zagospodarowania pracowni (wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych rozwiązań), różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Projekt "Ekotorium" zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 1 zakłada powstanie nowoczesnej pracowni, wykorzystującej wiele naturalnych, ekologicznych elementów oraz jej wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt multimedialny. - Pracownia będzie podzielona na 3 części: w centralnej znajdzie się owalny stół w kolorze naturalnego drewna oraz dopasowane krzesła, przy jednej ze ścian zostanie rozmieszczonych 8 stałych stanowisk mikroskopowych. Zostanie również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych - mówi Iwona Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wygospodarowane zostanie również miejsce do hodowli rybek akwariowych oraz roślin w miniszklarniach. Wyposażenie obejmuje zakup słomkowych rolet, roślin doniczkowych i plansz ekologicznych. – Na jakość prowadzonych zajęć w znaczący sposób wpłynie zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia - dodaje. Projekt zakłada oddanie klasy do użytku od dnia 1 października br.

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym wniosku ujęła gruntowny remont istniejącej klasy i powstanie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pod nazwą „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. - Sala zostanie wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in. monitor dotykowy czy monitor interaktywny - mówi Joanna Widera, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach wyposażenia zakupione zostaną m.in. mikroskopy, zestawy doświadczalne Labo Lab, modele pokazowe, stacje pogodowe, skały i minerały. – To, co z pewnością będzie wyróżniać naszą pracownię, to grafika na ścianie naprzeciw tablicy, której pomysłodawcami są uczniowie. Jej główny element stanowić będą kontury granic miasta, logo szkoły oraz piktogramy nawiązujące do działań proekologicznych placówki - dodaje. Uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnej pracowni już od nowego roku szkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 25 może pochwalić się również innymi osiągnięciami. Dzięki grantowi pozyskanemu z Eko-Unii w placówce na górnym korytarzu zamontowany został tzw. zdrój wodny, czyli poidełko. - Cieszymy się, że nasi uczniowie mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do dobrej, filtrowanej wody - mówi Anna Wlaszczyk, dyrektor kłodnickiej szkoły. Ponadto dzięki kwocie pozyskanej z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 powstaje ogródek "Zielony Zakątek - sala pod chmurką”. Celem projektu jest uczenie dzieci poszanowania przyrody, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, wskazanie, jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody jest zakładanie w miastach siedlisk przyjaznych roślinom i zwierzętom. Ogród szkolny - zielona klasa w zamyśle ma być międzypokoleniowym miejscem spotkań pełniącym funkcję rekreacyjno-poznawczą. Zakątek kusić będzie lokalną społeczność barwami i nęcić zapachami. W powstanie ogródka aktywnie włączają się nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter