Kir Żałobny

Ekologiczna kontrola Straży Miejskiej

Ekologiczna kontrola Straży Miejskiej

Straż Miejska w Rudzie Śląskiej prowadzi kontrolę wszelkich nieprawidłowości wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Do zadań patroli Straży Miejskiej należy między innymi kontrola umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz dowodów płacenia za te usługi. Właściciele nieruchomości, którzy nie realizują powyższych obowiązków mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Przypominamy, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej lub odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej bez wymaganej umowy jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub grzywną do 10 000 zł.

Bliższe informacje: Henryk Szydłowski, tel. 32 342 30 wew. 114 lub 695 831 016.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter