Header decorative image
Kir Żałobny

e-urząd

W 2005 r. nasze miasto, wraz z 53 innymi jednostkami naszego województwa przystąpiło do realizacji wspólnego projektu, którego wynikiem będzie platforma PeUP, dzięki której interesanci urzędów biorących udział w projekcie będą mogli załatwiać sprawy drogą elektroniczną (platforma ta jest na bieżąco uaktualniana, jej uruchomienie jest planowane na kwiecień 2008 r. ? za jej realizację jest odpowiedzialne Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI), które jest liderem projektu ? wszelkie informacje na temat ŚCSI są dostępne pod adresem http://www.e-slask.pl).

 

Oprócz usług publicznych w ramach projektu SEKAP, będzie także wystawiany bezpłatnie podpis elektroniczny (niekwalifikowany), respektowany przez wszystkich partnerów projektu SEKAP ? dzięki temu podpisowi interesanci będą mogli załatwiać wszystkie te sprawy w urzędzie, które nie wymagają od nich osobistego wstawiennictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje: Marcin Korzeb, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. projektu SEKAP, tel. 248 62 81, w. 2401.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter