Header decorative image
Kir Żałobny

Dzwonię i jadę - reaktywacja

 Dzwonię i jadę - reaktywacja

Kolejne 100 tys. zł z budżetu miasta na aktywizację seniorów.  Fundacja Aktywni My wznowiła realizację projektu „Dzwonię i jadę”. Założenia projektu uległy drobnym zmianom, ale główna idea zapewnienia bezpłatnego transportu osobom starszym i niepełnosprawnym jest nadal realizowana. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu miasta w ramach programu „Aktywizacja Osób Starszych – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Obecna edycja projektu potrwa do końca bieżącego roku. Do tej pory z usług transportowych skorzystało około 4,5 tys. osób. - Osobom starszym czasem trudno przemieścić się do przychodni, urzędu czy nawet na zakupy, a rodzina nie zawsze jest w stanie zapewnić transport w danym czasie, stąd nasz pomysł na pomoc w tym zakresie – tłumaczy Katarzyna Kinder, prezes Fundacji Aktywni My. Dowóz można zamówić nie tylko do przychodni, szpitala czy innej instytucji, ale także np. na basen, do kina, kościoła, na cmentarz bądź ogródek. Każda osoba będzie mogła skorzystać z przejazdu maksymalnie cztery razy w miesiącu, ale, co ważne, ograniczenie nie dotyczy rehabilitacji i zabiegów.

Niektóre z założeń projektu uległy zmianom. Tym razem z bezpłatnego transportu można korzystać tylko na terenie Rudy Śląskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30. Potrzebę przewiezienia trzeba zgłosić nie później, niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem transportu pod numer telefonu 661–217–743 w godz. od 7.30 do 16.00 lub e-mailem na adres: kontakt@fundacjaaktywnimy.pl. Z transportu może skorzystać każdy rudzianin, który ukończył 70. rok życia lub mieszkańcy miasta po 60. roku życia, ale z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przyjmującemu zgłoszenie należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ustalić, kiedy i na jakiej trasie potrzebny jest przewóz. Zgodnie z ustaleniem we wskazanym dniu po zgłaszającą się osobę podjedzie bus lub samochód oznaczony logo projektu. – Zapewniamy usługi również osobom wymagającym transportu specjalistycznego, które poruszają się na wózku lub potrzebują podprowadzenia. Informację o takiej potrzebie również należy przekazać przy zgłoszeniu. Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić transportu osób leżących – mówi Katarzyna Kinder.

Zgłoszenia mogą dokonywać nie tylko beneficjenci, ale także w ich imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Również opiekun osoby starszej bądź niepełnosprawnej może bezpłatnie skorzystać z przewozu, ale jego obecność należy wcześniej zgłosić. – Zapewnimy również przejazd grupom zorganizowanym, zgłaszanym indywidualnie lub przez instytucje, ale takie zapotrzebowanie trzeba zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem – informuje Katarzyna Kinder.

Popularność, jaką akcja „Dzwonię i jadę” cieszy się od początku swojego trwania, jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są tego rodzaju inicjatywy. Cudowne jest to, że sektor społeczny w naszym mieście tak prężnie się rozwija i służy mieszkańcom. Naszym zadaniem jest organizacje te wspierać – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Po raz pierwszy projekt „Dzwonię i jadę” był realizowany w Rudzie Śląskiej od lipca do października 2016 roku z funduszy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z którego Fundacja Aktywni My pozyskała 18 tys. złotych. Druga edycja przypadła na listopad i grudzień 2016 roku, zaś trzecia prowadzona była od kwietnia do grudnia 2017 roku. Na realizację obu tych edycji miasto przekazało 110 tys. zł. W sumie całkowite koszty wcześniejszych edycji wyniosły 197 tys. zł. Z kolei w tym roku z budżetu miasta przeznaczono kolejnych 100 tys. złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Aktywizacja Osób Starszych – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter