Header decorative image
Kir Żałobny

Dziś Dzień Nauczyciela

Dziś  Dzień Nauczyciela

 

Prawie 2,5 tys. rudzkich nauczycieli świętuje dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. 60 z nich otrzyma jutro specjalne nagrody prezydenta miasta. Zostaną one wręczone najbardziej wyróżniającym się pedagogom. Awanse zawodowe otrzyma natomiast 63 nauczycieli. Na co dzień rudzcy nauczyciele uczą 16 tysięcy uczniów w prawie 80 placówkach oświatowych na terenie miasta.

- Nauczyciel to nie tylko zawód, ale powołanie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Nie wystarczą studia i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, by zostać dobrym nauczycielem. Konieczna jest pasja i miłość do dzieci i młodzieży. W Rudzie Śląskiej mamy wspaniałych pedagogów, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoje obowiązki, często wychodząc poza nałożone zadania – dodaje.

Bardzo lubię pracować  z dziećmi. Zawsze można się czegoś nowego od nich  nauczyć. Dzieci widzą świat inaczej, prościej. Mają inne spojrzenie na zmiany, na otoczenie – mówi Jadwiga Staniowska, wicedyrektor SP 24, nauczyciel z 31-letnim doświadczeniem. – Musimy też zmienić spojrzenie na wychowanie młodzieży. W dzisiejszych czasach to ogromne wyzwanie – dodaje.

To wyzwanie podjęli już rudzcy pedagodzy organizując w lutym br. I Rudzką Konferencję Dydaktyczną pod hasłem „Dydaktyczne inspiracje”. Głównym tematem spotkania była neurodydaktyka, czyli sposób nauczania biorący pod uwagę to, co wiemy o mózgu oraz nowoczesne technologie jako najnowsze trendy w edukacji. Konferencja była kolejną inicjatywą zrealizowaną w ramach patronatu, którym Gimnazjum nr 9 zostało objęte przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dzięki tej współpracy rudzcy nauczyciele wymieniają się doświadczeniami ze swoimi kolegami z wyższej uczelni, a młodzież bierze udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo - dydaktycznych uniwersytetu.

Rudzcy pedagodzy dbają też, aby metody nauki wychodziły poza standardy programowe. Biorą aktywny udział w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W roku szkolnym 2014/2015,  w ramach tego programu realizowane były następujące projekty: „Uczę się i pomagam”,  „E-nauka w nowej formie”, „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych”, „Nauka zawodu drogą do przyszłości”,   „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz” oraz projekt „Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju”.

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym w mieście realizowany był pierwszy w Polsce, pilotażowy program polegający na przeprowadzeniu dla uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów Międzynarodowego Egzaminu Certyfikującego TOEFL Junior. Miejskie placówki oświatowe realizują też szereg projektów na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w ramach programu „Erasmus+”. W szkołach organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 78 placówek oświatowych w skład których wchodzą: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

W tych wszystkich placówkach pracuje 2490 nauczycieli, w tym 1410 dyplomowanych, 570 mianowanych, 369 kontraktowych, 112 stażystów oraz 29 bez stopnia awansu zawodowego. Wśród nich jest 1713 nauczycieli przedmiotu, 58 bibliotekarzy, 37 logopedów, 78 psychologów, 66 pedagogów, 50 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 58 nauczycieli nauczania początkowego, 184 nauczycieli przedszkoli oraz  65 wychowawców świetlicowych. Poza tym w szkołach pracuje 1301 pracowników administracji i obsługi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter