Header decorative image
Kir Żałobny

Dzień pracownika socjalnego 2014

Dzień pracownika socjalnego 2014

Wyróżnienia za długoletnią pracę, statuetki „Wdzięczni za serce”, a także Anioły Pomocy Społecznej wręczono dziś podczas uroczystej gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Super Statuetką została nagrodzona prezydent Grażyna Dziedzic, która przez 7 lat była dyrektorem, a wcześniej również 7 lat wicedyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.


- Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że zawód pracownika socjalnego to ciężki kawałek chleba – mówiła Grażyna Dziedzic. – To codzienny kontakt z ludzką tragedią, niezaradnością, różnymi trudnościami życiowymi. Dla wielu rodzin jesteście prawdziwymi aniołami – podkreślała zwracając się do pracowników socjalnych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kojarzy się z reguły z wypłacaniem zasiłków. Jego zadania są jednak o wiele szersze. – Jest to centrum świadczeń wszelkiego rodzaju z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor instytucji. - MOPS pomaga w rozwiązywaniu problemów wynikających z bezrobocia i nadużywania alkoholu. Podejmuje działania mające na celupowstrzymanie i zapobieganie przemocy, a także zabezpiecza dzieci, które utraciły rodziców lub którzy się nimi zajmują w sposób niewystarczający – podkreśla dyrektor MOPS. Do innych zadań należy nadzór nad pieczą zastępczą, zabezpieczanie osób w domach pomocy społecznej, osób psychicznie chorych w dziennych czy środowiskowych domach pomocy oraz prowadzenie mieszkań chronionych.Pracownicy socjalni realizują swoje obowiązki w oparciu o ponad 20 ustaw, wśród którychmożna wymienić m.in. ustawę o świadczeniach rodzinnych, dotyczącą alimentów, stypendiów szkolnych, państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałania przemocy. - Cieszę się, że chociaż raz w roku mam okazję podziękować za trud i zaangażowanie wszystkim pracownikom rudzkiej pomocy społecznej – mówiła Grażyna Dziedzic. – Życzę Wam sukcesów w tej odpowiedzialnej pracy, a także rodzinnego szczęścia i spokoju.


- Niejednokrotnie słyszymy, że pomoc społeczna jest w Rudzie Śląskiej zbyt rozbudowana. Z pewnością tak nie jest, ponieważ ośrodki pomocy społecznej w innych miastach wypełniają takie same zadania. Najważniejsza jest jakość ich wykonania, a w naszym wypadku dzięki wyszkolonej kadrze i pełnemu zaangażowaniu mogę stwierdzić, że są one wypełniane bardzo dobrze – mówi Krystian Morys. Warto wspomnieć, że rudzki MOPS jest laureatem wielu wyróżnień i nagród zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i państwowym, a pracownicy często są honorowani medalami za wybitne osiągnięcia.

Bohaterowie dzisiejszego święta na co dzień wchodzą do mieszkań, spisują wywiady środowiskowe, starają się reagować na negatywne sytuacje dotykające podopiecznych. Spośród 250 pracowników MOPS ponad 80 wykonuje to odpowiedzialne zadanie. Mają oni pod opieką ok. 6 tysięcy osób.Poza tym pracownicy MOPS obsługują ponad 9 tysięcy mieszkańców, którzy korzystają ze świadczeń rodzinnych oraz realizują ponad 5,5 tysiąca dodatków mieszkaniowych. Setki osób niepełnosprawnych również korzysta z pomocy MOPS, podobnie jak 450 mieszkańców domów opieki społecznej i 450 dzieci w świetlicach. – Przy tak wielu zadaniach, które pojawiają się w ostatnim czasie, jak np. niebieska karta, której realizacja wymaga wypełniania szeregu nowych zadań, można powiedzieć, że pracownicy po prostu się nie wyrabiają – tłumaczy Krystian Morys. – Trzeba zauważyć, że pracownikami MOPS są w większości kobiety, które mają swoje rodziny, wychowują dzieci, przebywają na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, co też wpływa na liczbę osób zatrudnionych – dodaje. Tylko niebieskich kart wpłynęło do MOPSu 520, a to oznacza, że pracownicy muszą monitorować 520 rodzin, w których występuje przemoc.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter