Header decorative image
Kir Żałobny

Dzień dobry, odpady do kontroli!

Dzień dobry, odpady do kontroli!

Czym palą w piecach rudzianie? Czy liczba domowników jest zgodna ze złożoną deklaracją śmieciową? Czy szambo jest systematycznie opróżniane? Na te pytania pomagają odpowiedzieć strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej. W mieście trwają rutynowe kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami. Tylko w zeszłym miesiącu na ponad 100 przeprowadzonych inspekcji ujawniono blisko 50 nieprawidłowości. Traci na nich nie tylko budżet miasta i środowisko, ale wszyscy mieszkańcy, z których kieszeni finansowany jest cały system.

- To gmina odpowiada za gospodarkę odpadami realizowaną na jej terenie, dlatego korzystamy z możliwości kontrolnych, które pozwalają ten system uszczelnić. Musimy też pamiętać o aspekcie ekologicznym i walce z niską emisją – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Cieszy to, że coraz więcej naszych mieszkańców nie pozostaje obojętnych i zgłasza przypadki palenia przez innych mieszkańców śmieci w piecach przydomowych. Trzeba powiedzieć jasno, że postawa taka to nie donosicielstwo, a wręcz obywatelski obowiązek – dodaje.

Kontrolę tego, jak realizowana jest gospodarka odpadami na poszczególnych nieruchomościach w mieście, prowadzi rudzka straż miejska. Możliwości takie daje ustawa o odpadach oraz ustawa prawo ochrony środowiska. W tym celu w jednostce powołany został specjalny czteroosobowy zespół, który przez cały rok przeprowadza odwiedziny domostw. - Podczas wizyty sprawdzamy, czy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, sprawdzamy też, czy złożona została deklaracja śmieciowa i czy zawarte w niej dane pokrywają się ze stanem faktycznym. Ponadto weryfikujemy też to, w jaki sposób odprowadzane są ścieki i czy w przypadku posiadania szamba właściciel nieruchomości posiada dowody opłat za wywiezienie nieczystości. Dodatkowo w przypadku posiadania pieca na paliwo stałe kontrolujemy, czy nie były w nim spalane odpady – wyjaśnia Krzysztof Piekarz, komendant rudzkiej straży miejskiej.

Od początku roku w Rudzie Śląskiej przeprowadzono już blisko 600 takich kontroli, z czego ponad 500 dotyczyło nieruchomości należących do osób fizycznych. Pozostałe inspekcje dotyczyły przedsiębiorców. W samym wrześniu skontrolowano ponad 100 nieruchomości, a w blisko połowie przypadków stwierdzono nieprawidłowości. - 26 osób nie złożyło wymaganych deklaracji śmieciowych, 2 mieszkańców zaniżyło dane w deklaracjach śmieciowych co do liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto w 21 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w sposobie zagospodarowania ścieków. Ujawniliśmy także 2 przypadki spalania odpadów w piecach - wylicza Krzysztof Piekarz.

Co ciekawe, podczas wrześniowych kontroli strażnicy miejscy dodatkowo stwierdzili, iż 4 właścicieli psów nie zaszczepiło swoich pupili przed wścieklizną, a aż w 18 przypadkach nie została uiszczona opłata od posiadania psów.

Ze względu na aktualną pogodę za oknem i rozpoczęty sezon grzewczy przedmiotem szczególnej uwagi rudzkich strażników będzie spalanie odpadów w piecach. Oprócz kompleksowych inspekcji nieruchomości strażnicy będą także interweniować na zgłoszenia mieszkańców i apelują o informowanie o przypadkach zauważenia „dziwnego” dymu wydobywającego się z kominów. Funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać do badań popiół. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł. – Istotną sprawą jest również to, że przepisy prawa bardzo rygorystycznie traktują osobę, która uniemożliwia przeprowadzenia takiej kontroli. Grozi jej nawet kara pozbawienia wolności do lat 3 - zaznacza komendant Straży Miejskiej.

Obok systematycznych kontroli Straży Miejskiej władze Rudy Śląskiej prowadzą działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery przede wszystkim poprzez likwidację starych kotłów bądź wymianę na nowe w budownictwie indywidualnym, ograniczenie użytkowania produkowanej energii w budownictwie mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.

Zachętą dla mieszkańców do likwidacji starych kotłów jest możliwość uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania. - Osoby, które planują w najbliższych latach wymianę pieca lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proszone są o wcześniejszy kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. Wnioski na wymianę starego kotła na nowe ekologiczne źródło ciepła przyjmowane są od 1 stycznia do 30 września danego roku, a przeprowadzoną inwestycję należy rozliczyć do 15 listopada. W tym roku miasto dofinansuje wymianę 85 pieców. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 180 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter