Header decorative image
Kir Żałobny

Dziękujemy Pozarządowcom

Grupa ludzi, mężczyzn i kobiet, elegancko ubranych, stoją na scenie, kobiety trzymają róże. W tle ekran z grafiką i napisem dziekujemy pozarządowcom.

Rudzkie organizacje i osoby zaangażowane w funkcjonowanie „trzeciego sektora” w mieście zostały wyróżnione podczas corocznej gali „Dziękujemy Pozarządowcom”, która odbyła się wczoraj w Domu Kultury w Bielszowicach. – Państwa aktywność, pomoc, którą niesiecie potrzebującym i zaangażowanie w życie społeczne naszej Małej Ojczyzny są nie do przecenienia – podkreślił podczas wydarzenia Michał Pierończyk, prezydent miasta. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje obecnie 280 stowarzyszeń i fundacji, które działają na wszystkich polach życia społecznego.

Po przeanalizowaniu propozycji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kapituła nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska jednogłośnie wybrała trzy organizacje, do których trafiła pamiątkowa statuetka. Zostały nagrodzone: Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sztab Ruda Śląska 7233 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Ośrodek Święta Elżbieta.

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym roku obchodzi 20-lecie działalności. Głównym celem organizacji jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu zachowania i zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności rudzkich seniorów. Z kolei Sztab 7233 działający w IV LO, który organizuje Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tworzy ok. 15 osób. Są to przedstawiciele szkoły, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z Rudy Śląskiej, którzy organizują to ważne wydarzenie od wielu lat i nie przeszkodziła im nawet pandemia. Natomiast Ośrodek Święta Elżbieta prowadzi na terenie Rudy Śląskiej 10 placówek, gdzie codziennie udziela pomocy ponad 300 podopiecznym. Poza tym inicjuje i realizuje działania wykraczające poza mury swojej instytucji. Ich przykładem jest realizacja w latach 2014-2023 działań w ramach Programu FEAD, który polegał na dostarczaniu osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej.

Z kolei do wyróżnień indywidualnych zgłoszono 17 osób, spośród których kapitula wybrała 10. Za swoją działalność zostali docenieni: Helena Siemienkiewicz (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Zdzisław Małek (Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP przy KWK „Pokój”), Adam Sobota (właściciel restauracji „Wawelska” nominowany przez Polski Związek Niewidomych Koło w Rudzie Śląskiej), Krzysztof Głos (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Ruda Śląska), Agnieszka Masztalska (Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”), Marcin Adamowicz oraz Mariusz Krzysztofik (Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”), Iwona Luszczak (WOŚP Sztab Ruda Śląska 7233), Adrian Tomas (Ochotnicza Straż Pożarna nominowany przez Klub Strzelecki LOK Legion Silesia) oraz Stefania Kurzyca (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”).

Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano podczas gali Stanisława Lechowicza, wieloletniego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodniczącego rady społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień w latach 2015-2019, prezesa Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Rudzie Śląskiej. – To jeden z największych propagatorów i krzewicieli profilaktyki leczenia uzależnień w naszym mieście, a jego działania i niespożyta energia są wzorem społecznego zaangażowania – podkreślała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej jest 138 stowarzyszeń rejestrowych, 31 stowarzyszenia zwykłe, 41 fundacji oraz 70 stowarzyszeń i klubów sportowych. Ich działalność obejmuje każdą dziedzinę życia – od pomocy społecznej, wspierania osób w trudnej sytuacji, z niepełnosprawnościami, poprzez udzielanie poradnictwa obywatelskiego, działalność na rzecz kombatantów czy równych praw kobiet i mężczyzn, ochronę dziedzictwa kulturalnego do promocji turystyki i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Gala „Dziękujemy Pozarządowcom” organizowana jest w Rudzie Śląskiej od 2006 roku, z przerwą w latach 2019-2022 spowodowaną pandemią. To forma podziękowania władz samorządowych członkom rudzkich organizacji pozarządowych za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter