Header decorative image
Kir Żałobny

Dziękujemy pozarządowcom

Dziękujemy pozarządowcom

Uczą, bawią, wspierają, rozwijają, doradzają i chronią. Mowa o ponad 200 rudzkich organizacjach pozarządowych, które działają we wszystkich  dziedzinach życia – w kulturze, zdrowiu, ekologii i sporcie.  Dzisiaj władze samorządowe Rudy Śląskiej  dziękowały im za wsparcie i zaangażowanie w życie miasta.

Nasze miasto jest miastem szczególnym, miastem obywatelskim.  Organizacje pozarządowe  decydują o wielu rzeczach i też przejmują wiele zadań, jakie są wyznaczone samorządowi. Dzięki wam to miasto może realizować dużo więcej – mówiła do zebranych w Miejskim Centrum Kultury prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – My samorządowcy obiecujemy, że zawsze będziemy pomagać również Państwu, bo we wspólnym działaniu jest nasza siła – zapewniła Grażyna Dziedzic. Do podziękowań i życzeń przyłączył się przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek. – Potraficie dostrzec szansę, ale też nie boicie się wskazywać problemów wymagających rozwiązania. Z codziennym zaangażowaniem i gotowością do podejmowania dialogu dajecie wyraz świadomej, obywatelskiej troski o losy naszego miasta – mówił Jarosław Wieszołek. – Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, kreatywność i wytrwałość – dziękował.

Dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury wręczono wyróżnienia i nagrody najbardziej aktywnym rudzkim organizacjom i ich członkom.

Wyboru wyróżnionych dokonała na podstawie zgłoszeń organizacji kapituła składająca się z doradcy prezydenta miasta zajmującego się sprawami organizacji pozarządowych, przedstawiciela Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej, Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta oraz przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym roku wyróżnienia otrzymało 25 przedstawicieli III sektora, a  9 organizacjom kapituła przyznała nagrody pieniężne, które  mogą przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych dla ich działalności.

- Rudzkie organizacje pozarządowe stale się rozwijają. Podejmują ambitne wyzwania, niektóre z nich pozyskują znaczne środki zewnętrzne. Należy także zaznaczyć rozległość pól tematycznych w jakich działają i ważkość dla funkcjonowania określonych grup odbiorców. Dlatego kapituła nigdy nie ma łatwego zadania – mówi Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. - Staramy się docenić tych, którzy wyróżniają się na tle pozostałych i są przykładem dla innych – dodaje Jerzy Szczerbiński .

Wśród wyróżnionych w tym roku znaleźli się : Andrzej Krzyjszczyk, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Im. Henryka Dunanta przy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  Ewa Bojda, członek Rudzkiego Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Alfred Gilner -   członek halembskiego koła Związku Górnośląskiego,   członek  Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” oraz przewodniczący Rady Osiedla Halemba II Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, Gizela Musioł, skarbnik Koła Dzielnicowe nr 4 – Orzegów Polskiego Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Henryk Piórkowski z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Dzielnicowe nr 10 –Wirek, Jakub Wyciślik członek Związku Górnośląskiego Koło Kochłowice, Jan Kasperczyk -  członek Chóru Parafialnego św. Cecylii, Joanna Gnat ze Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Józef Gluch, członek Zarządu Koła Nr 1 Polskiego Związku Filatelistów w dzielnicy Ruda, Eugeniusz Gren członek Bractwa Kurkowego Miasta Ruda Śląska, Halina Woźniak - Stowarzyszenie Vox Cordis, Izabela Zawierucha i Joanna Golicz ze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Jerzy Nowak - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Bykowinie, Łukasz Gunia - Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nl, Marek Judycki – Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, Piotr Walach - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 92 Halemba Ruda Śląska, Sklep Intermarché Halemba, Elżbieta Skworc - Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”, Ryszard Sowa - Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stanisław Gerard Trefoń - Stowarzyszenie „Barwy Śląska”, Stefania Krawczyk - Rudzkie Konto Pomocy, Urszula Kubas - Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”, Teresa Ziniewicz - Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Pasja jaką jest muzyka i śpiew oraz współpraca z młodzieżą przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Dziękuję za dzisiejsze wyróżnienie, dziękuję mojemu  zespołowi - powiedziała wyróżniona dzisiaj Halina Woźniak,  prezes Stowarzyszenia VOX CORDIS. Pani Halina jest długoletnim nauczycielem muzyki oraz tyflopedagogiem i  oligofrenopedagogiem w Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Od 6 lat prowadzi młodzieżowy zespół wokalny „Vox cordis”. Od 2012 jest również prezesem Stowarzyszenia VOX CORDIS, które skupia uzdolnioną muzycznie młodzież, także osoby niepełnosprawne. Jest autorką wszystkich aranżacji utworów wykonywanych przez zespół, przygotowuje wokalnie zarówno solistów, jak i duety oraz wielogłosowe układy zespołowe.

Kapituła gali przyznała również nagrody pieniężne, które  wybrane organizacje mogą przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych dla ich działalności. W tym roku nagrody otrzymali: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta, Klub Sportowy „Pogoń”, Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko – Dąbrowski Zarząd Oddziału w Rudzie Śląskiej, Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI, Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś Sam”, Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w  Rudzie Śląskiej”, Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków i Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”.

Podziękowania otrzymali także przedstawiciele miejskich jednostek za aktywną współpracę z III sektorem i szczególne zaangażowanie  przy organizacji  wrześniowego „Rudzkiego Jarmarku Pozarządowego”. Uhonorowano Beatę Guzendę, Izabelę Starowicz i Jarosława Sobotę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  Aleksandrę Poloczek i Andrzeja Pustelnika z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uroczystą galę dopełnił występ Darka Nowickiego, zdobywcy wielu nagród i wyróżnień na festiwalach w kraju i za granicą. 

W Rudzie Śląskiej działa ponad 200 organizacji pozarządowych, z których ponad 80 jest bardzo aktywnych. Ich działalność obejmuje wszystkie dziedziny życia – kulturę, zdrowie, ekologię, sport.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter