Header decorative image
Kir Żałobny

Dyskutowali o Rudzie

Dyskutowali o Rudzie

O inwestycjach i remontach, a także o porządku w dzielnicy i bieżących problemach rozmawiali  dziś mieszkańcy Rudy z prezydent Grażyną Dziedzic i jej zastępcami. W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa odbyło się już drugie w jesiennym cyklu spotkanie z mieszkańcami. W jego trakcie rudzianie przez przeszło dwie godziny informowali o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji na temat konsekwencji finansowych, jakimi zostaną obarczone samorządy w związku ze zmianami w prawie, podatkach i systemie wynagrodzeń. Zdaniem władz miasta odbije się to negatywnie na gminnym budżecie, a to może oznaczać konieczność „cięć”, również w zakresie inwestycji. – Musimy ograniczyć wydatki na inwestycje. Od czerwca ogłaszamy tylko te przetargi, na które mamy dofinansowanie unijne oraz na najpotrzebniejsze zadania, żeby później nie okazało się, że nasze miasto wpadło w długi, z których będzie trudno wyjść – zaznaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Remonty i inwestycje to tematy, o które najczęściej dopytują mieszkańcy. Tak było i tym razem. – Inwestujemy w każdej dzielnicy, ale potrzeb jest bardzo wiele. Staramy się jednak, żeby miasto równomiernie się rozwijało – zaznaczyła prezydent Rudy Śląskiej.

Mieszkańcy interesowali się także modernizacją stadionu Slavii przy ul. Sosinki. – Od razu mówię, że w przyszłym roku to nie nastąpi. Właścicielem stadionu jest klub a nie miasto. Potrzeba trochę czasu i cierpliwości, żeby przejść przez wszystkie niezbędne procedury – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Z sali padło też pytanie o powstanie Parku Kulturowego w Rudzie.  - Park Kulturowy tworzymy po to, bo chcemy zmienić przestrzeń miejską i zachować to, co tutaj jest unikatowe na skalę europejską. Chcemy zachować tą niepowtarzalną zabudowę, która zachowała się jeszcze od czasów, kiedy obecna Ruda była wsią, aż do tego czasu, kiedy stała się dzielnicą przemysłowego miasta - powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Grupa osób pytała o powody decyzji o planach zamknięcia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci przy ul. Bujoczka. – Samorząd ma coraz więcej obowiązkowych zadań do realizacji, a utrzymywanie świetlic, czyli placówek wsparcia dziennego, nie należy do zadań obowiązkowych, ale fakultatywnych – powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Od dłuższego czasu obserwujemy funkcjonowanie tych placówek oraz analizujemy ich sytuację - dodała.

Wielu mieszkańców interesowały remonty poszczególnych budynków oraz doprowadzenie centralnego ogrzewania do niektórych z nich. – W ostatnim czasie, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, podczas termomodernizacji budynków przy ul. Matejki wykonaliśmy instalację gazową. Mam nadzieję, że ze względu na ochronę środowiska uda się pozyskać odpowiednie środki, żeby sukcesywnie centralne ogrzewanie podłączać do kolejnych budynków – powiedział wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z inwestycjami dotyczącymi całego miasta, jak i ich dzielnicy. I tak, inwestycje  już zrealizowane w dzielnicy Ruda w 2019 roku to: budowa łącznika ulic Narcyzów i Chryzantem, w którego skład weszły chodnik i ścieżka rowerowa, ławki, stojaki rowerowe oraz oświetlenie LED. Koszt inwestycji to 660 tys. zł. Kolejna zrealizowana inwestycja to termomodernizacja budynków przy ul. Matejki 2-12, 2A-2B, 7-9, której koszt wyniósł przeszło 7 mln zł. W jej ramach ocieplone zostały ściany stropu i poddasza, wymieniono okna i drzwi, zamontowano kotły gazowe oraz instalację C.O., a także wprowadzono usprawnienia dla niepełnosprawnych. Zakończył się także remont chodnika przy ul. Słowiańskiej.

W trakcie realizacji jest ulica Piastowska i drugi etap remontu Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka. Po remoncie placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. Prace remontowe w muzeum, przywrócenie kawiarni, dostosowanie placówki do niepełnosprawnych i profesjonalne nagłośnienie wystawy „Czas to pieniądz”, która na stałe zostanie zainstalowana w muzeum, w sumie inwestycja ta pochłonie koszt prawie 6,5 mln zł.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta opracowuje także projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2. W  tym roku w Rudzie nie zabrakło również inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego, polegającej na budowie strefy aktywności lokalnej w parku Gorgol. Na to zadanie przeznaczonych zostało ponad 200 tys. zł. Natomiast w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku w Rudzie zostanie zrealizowany projekt „Żyj zdrowo na sportowo”, polegający na budowie siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych. Oprócz urządzeń do ćwiczeń zadanie obejmuje również montaż ławek oraz monitoringu. Jeśli zaś chodzi o realizowane inwestycje drogowe, to trwają prace przy przebudowie ulicy Piastowskiej, której koszt wynosi ponad 27 mln zł.

W ramach innych inwestycji drogowych w dzielnicy wykonano już zabezpieczenie łuku poziomego tzw. falą świetlną na DTŚ oraz wyremontowano na tej trasie nawierzchnię jezdni od Biedronki do granicy miasta w stronę Zabrza. Poza tym wyremontowana została nawierzchnia  jezdni w  rejonie ul. Kokotek. W planach inwestycji drogowych w 2020 roku w dzielnicy Ruda znalazły się: przebudowa ul. Żeleńskiego oraz wykonywanie napraw cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w  najbliższy poniedziałek (7 października) w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w dzielnicy Godula.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter