Kir Żałobny

Dyrektor NSJ nagrodzony

Dyrektor NSJ nagrodzony

Dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie nagrodzony! Dariusz Sitko został wyróżniony nagrodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagroda ta jest uhonorowaniem całokształtu jego działań na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka i przyznana została z okazji obchodzonego niedawno Dnia Pracownika Socjalnego.

- Z całego serca gratuluję Panu Dyrektorowi otrzymanego wyróżnienia, szczególnie, że w tym roku otrzymał je jako jedyny w województwie śląskim oraz znalazł się wśród sześciorga laureatów indywidualnych z całej Polski - podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. - Nagroda ta jest uhonorowaniem wszystkich działań podejmowanych przez Pana Dariusza Sitko na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka przez cały okres jego działalności. Od lat opiekuje się on nie tylko osobami niepełnosprawnymi, ale także włącza się w działania Caritas i troszczy się o ludzi ubogich oraz starszych. Dlatego dziękuję mu za jego służbę i ciężką pracę, ale także za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, a przede wszystkim za życzliwość, otwartość i bezinteresowność, które są w tych czasach tak niezwykle cenne - dodaje.

W tym roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało 6 nagród indywidualnych dla pracowników socjalnych oraz 6 zespołowych dla ośrodków pomocy społecznej. Dariusz Sitko znalazł się wśród laureatów wyróżnionych indywidualnie. Nagroda została wręczona podczas uroczystości w ministerstwie, która w tym roku jednak odbyła się w formie online.

- Przyznam, że nagroda ta jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i bardzo się z niej cieszę. Ale jest także sporą niespodzianką, ponieważ nie spodziewałem się jej - zaznacza Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa. - O przyznanie mi tego wyróżnienia wnioskował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za co bardzo dziękuję. Do ministerstwa wpłynęło ponad dwieście wniosków, więc tym bardziej się cieszę, że to akurat ja zostałem wyróżniony. Jednak myślę, że nagroda ta należy się także moim współpracownikom, bez których nie mógłbym podejmować wielu działań - dodaje.

Dariusz Sitko swoją działalność rozpoczął już w młodym wieku, angażując się jako wolontariusz w pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenia te sprawiły, że w dorosłym życiu związał się zawodowo z Caritas Archidiecezji Katowickiej. W latach 1990 - 1995 pracował w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, gdzie sprawował pieczę nad młodymi osobami niepełnosprawnymi ruchowo i upośledzonymi umysłowo. Natomiast od 1995 roku związany jest z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie, którego dyrektorem został w 1999 roku. Ośrodek ten obecnie udziela kompleksowego wsparcia ponad 250 osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Dyrektor jest także pomysłodawcą zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które od 1995 roku są corocznie organizowane przez halembski Ośrodek i w których bierze w udział 200 - 300 młodych sportowców, rekrutujących się spośród co najmniej dwudziestu ekip sportowych z kilkunastu śląskich miast. Warto także dodać, że Dariusz Sitko jest pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem wielu projektów rekreacyjno-turystycznych i kulturalnych dla wychowanków, warsztatów i plenerów plastyczno-fotograficznych, zespołu teatralno-muzycznego „Od Serca”, inicjatyw scenicznych takich jak:. Spotkania Aktorskie Osób Niepełnosprawnych oraz Integracyjna Impreza Kulturalna „Serce Pełne Dobra”. Działa także przy organizacji miejskich obchodów „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”.

Co więcej, nie jest mu także obce wspieranie działań Caritasu i środowisk dotkniętych ubóstwem, a także  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w  ramach programów „FEAD”, „Embargo” i „Ruda potrzebującym”. Regularnie podejmuje również działania na rzecz rudzian w wieku senioralnym. Jednym z nich jest organizowanie uroczystych spotkań integracyjnych dla środowiska rudzkich kombatantów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter