Header decorative image
Kir Żałobny

Dydaktyczne inspiracje

Dydaktyczne inspiracje

O dydaktycznych inspiracjach rozmawiali dziś w rudzkim magistracie uczestnicy I Rudzkiej Konferencji Dydaktycznej. Spotkanie było efektem współpracy dydaktycznej między Gimnazjum nr 9 z Rudy Śląskiej a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. – Konferencja była fascynująca, a możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami uniwersyteckimi to cenne doświadczenie – mówiła Katarzyna Grzesiczek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej.

- Kształcenie dzieci i młodzieży we współczesnym świecie jest ogromnym wyzwaniem – podkreślała Anna Krzysteczko. – Uczeń wychowany w epoce internetu wymaga innego podejścia, zastosowania nowych, alternatywnych metod nauczania, do których przekonani muszą być sami pedagodzy – mówiła wiceprezydent. I Rudzka Konferencja Dydaktyczna odbyła się pod hasłem „Dydaktyczne inspiracje”. Była ona kolejną inicjatywą zrealizowaną w ramach patronatu, którym Gimnazjum nr 9 zostało objęte przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dzięki tej współpracy rudzcy gimnazjaliści biorą udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo - dydaktycznych uniwersytetu, a nauczyciele wymieniają się doświadczeniami ze swoimi kolegami z wyższej uczelni.

Głównym tematem dzisiejszego spotkania była neurodydaktyka oraz nowoczesne technologie jako najnowsze trendy w edukacji. - Neurodydaktyka to zmiana sposobu nauczania biorąca pod uwagę to, co wiemy o mózgu – tłumaczyła Katarzyna Grzesiczek. Wykłady podczas konferencji wygłosili: prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Danuta Krzyżyk oraz dr Marek Kaczmarzyk, natomiast praktyczne przykłady zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych podczas lekcji w szkole zaprezentowali nauczyciele działający w grupie Superbelfrzy RP – Agnieszka Bilska i Marcin Paks. - Wykłady pokazały, że nauczyciele czasami myślą w pewnych stereotypach, a nauka, szczególnie ta o mózgu rozwija się tak szybko, że pewne rzeczy, które wynieśliśmy z naszej edukacji uniwersyteckiej już nie przystają do obecnej rzeczywistości. Trzeba się ciągle rozwijać, żeby potem móc to przenosić do rzeczywistości szkolnej – mówiła Katarzyna Grzesiczek.

- Dzisiejsze wykłady dały nowe, świeże spojrzenie, przedstawione w bardzo przystępny sposób – podkreślała Grażyna Miliczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej. – Każdy nauczyciel pragnie uczyć jak najlepiej, chce żeby każdy w szkole czuł się bezpiecznie, a czasem spotykamy się z niezadowoleniem ucznia. Doktor Kaczmarzyk podkreślał odrębność i prawo do indywidualności każdego ucznia, które wymagają od nas uważnego i cierpliwego podejścia – mówiła Grażyna Miliczek. – Myślę, że są to zagadnienia tak ciekawe, że przedstawimy je wszystkim nauczycielom w naszej szkole – dodała dyrektor.

- Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja była skuteczną próbą otwarcia na wszystko, co w edukacji nowe, czy inne. Wierzę, że rudzcy nauczyciele są gotowi do podejmowania nowych wyzwań i tworzenia nowoczesnej, przyjaznej uczniowi szkoły – podsumowała Anna Krzysteczko.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter