Header decorative image
Kir Żałobny

Dwie nowe drogi dojazdowe

Dwie nowe drogi dojazdowe

Nowe drogi dojazdowe do domów jednorodzinnych przy ul. Akacjowej i  Leszczynowej są już gotowe. Właśnie zakończyła się ich budowa. Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Godula w obrębie działek, które w ostatnim czasie znalazły właścicieli. Objęła także budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 2 mln zł.

- Budownictwo jednorodzinne w Rudzie Śląskiej cały czas się rozwija. Nasze miasto chętnie wybierają osoby, które planują budowę domu. Świadczy o tym fakt, że od początku 2019 roku do chwili obecnej wydaliśmy prawie 200 pozwoleń na budowę przeszło 400 domów. Dlatego  tak ważna jest rozbudowa sieci rudzkich dróg  – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Teren przy ul. Akacjowej przed remontem był w jednej części drogą gruntową, a w drugiej nieużytkami. Obecnie po starej nawierzchni nic już nie zostało. W jej miejscu powstała zupełnie nowa droga, zrobiona z kostki betonowej o  szerokości 5 m. Wybudowano również wjazdy do posesji oraz  oświetlenie składające się z 13 słupów z oprawami typu LED, a także kanalizację ze zbiornikiem retencyjno-przelewowym.
Natomiast na ul. Leszczynowej, która sąsiaduje z ul. Akacjową, także powstała nawierzchnia z  kostki betonowej i oświetlenie z oprawami LED, które składa się z 4 słupów. Z kolei sieć kanalizacji deszczowej została doprowadzona do wspomnianego zbiornika przy ul. Akacjowej.

Warto przypomnieć, że pod koniec 2019 roku zakończyła się przebudowa jeszcze jednej drogi gruntowej w Rudzie Śląskiej. Chodzi o ul. Kossaka w Bielszowicach. Przebudowane zostało tam  ok. 160 m. drogi. - W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m z obustronnym chodnikiem – mówi Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. - Wykonano także kanalizację deszczową i sanitarną z równoczesną likwidacją istniejącego odcinka kanału ogólnospławnego w tej ulicy. Zainstalowanych zostało także 6 nowych słupów z oświetleniem LED-owym ulicy – dodaje.  Wartość zadania wyniosła prawie milion złotych.

Z kolei w bieżącym roku, jeśli chodzi o remont dróg gruntowych, planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi gruntowej  ul. Piernikarczyka wraz z budową kanalizacji deszczowej

Na terenie Rudy Śląskiej znajduje się 88  publicznych dróg gruntowych o łącznej długości ok. 13 km. Natomiast w ostatnich pięciu latach przebudowano 16 takich dróg o łącznej długości ok. 5  km.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter