Header decorative image
Kir Żałobny

Dwa tysiące kart zabytków

Dwa tysiące kart zabytków

Karty 2144 rudzkich obiektów zabytkowych są już dostępne w internecie. Na stronie internetowej miejskiego konserwatora zabytków (www.mkzruda.pl) można sprawdzić podstawowe dane i informacje dotyczące wybranego z ponad 2 tysięcy rudzkich zabytków. Każda z kart oprócz adresu danego zabytku zawiera jego zdjęcia oraz informacje o zakresie i formie ochrony konserwatorskiej.

- Ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym, staramy się na bieżąco zbierać i katalogować nowe informacje o obiektach zabytkowych, o ich historii, sposobie użytkowania, zmianach w nich zachodzących czy obecnym stanie technicznym – mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej.

Rudzkie służby konserwatorskie zapraszają do współpracy wszystkich posiadających informacje, dokumenty, zdjęcia czy archiwalne projekty obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub obiektów, które zasługują na ujęcie w tym zestawieniu, a zostały pominięte. - Przy tak dużej ilości budynków nie sposób uniknąć drobnych błędów i pomyłek, natomiast osoby mieszkające w danym budynku lub nim zainteresowane z pewnością dogłębnie przeanalizują daną kartę adresową i pomogą nam ją poprawić – mówi dr Urbańczyk.

Obecnie gminna ewidencja zabytków miasta Ruda Śląska obejmuje 2144 obiekty, chociaż zamyka się liczbą 2244. Brak ciągłości numeracji w zestawieniu nie wynika z błędów, tylko jest konsekwencją wykreślenia w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków pierwotnie ujętych obiektów, które nie istnieją, utraciły lub też nigdy nie posiadały wartości historycznych, artystycznych czy naukowych.

Uwagi oraz materiały historyczne można przesyłać adres e-mail: zabytki@ruda-sl.pl, ze sformułowaniem „GEZ INFO” oraz adresem obiektu w tytule wiadomości.

Po co gminna ewidencja, jeżeli mamy wojewódzki rejestr zabytków? - Nasza lista obejmuje nie tylko obiekty z rejestru zabytków, ale wszystkie, które z różnych względów wymagają ochrony konserwatorskiej – wyjaśnia dr Urbańczyk. - Te względy to m.in. usytuowanie w ramach historycznego zespołu urbanistycznego, szczególne walory estetyczne czy wpisanie w historyczną linię zabudowy ulic – tłumaczy.

W spisie znalazły się m.in. domki fińskie, których jest w mieście 209, 55 schronów bojowych, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze. Wśród najciekawszych wymienić można m.in. kolonię robotniczą Ficinus w dzielnicy Wirek, osiedle Kaufhaus w dzielnicy Nowy Bytom oraz kościoły: św. Pawła w dzielnicy Nowy Bytom, św. Wawrzyńca i Antoniego w dzielnicy Wirek czy najstarszy rudzki kościół – sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w dzielnicy Kochłowice.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter