Kir Żałobny

Dwa programy dla osób z niepełnosprawnościami

Dwa programy dla osób z niepełnosprawnościami

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” - to programy skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie realizował w 2023 r. Na wspomniane programy miasto pozyskało prawie 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Usługi świadczone w ramach programów są bezpłatne i ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jak i „Opieka wytchnieniowa” dostępne będą dopiero po wyłonieniu realizatora.

- Dzięki tym programom mieszkańcy Rudy Śląskiej z niepełnosprawnościami będą mogli skorzystać m.in. z usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności oraz ułatwi funkcjonowanie w życiu społecznym – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Asystent pomoże na przykład w dotarciu do pracy, szkoły, sklepu, przychodni lekarskiej, instytucji kultury, a także przy załatwianiu różnego rodzaju ważnych spraw. Natomiast członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie, którzy sprawują nad mini stałą opiekę, zyskają możliwość doraźnej lub czasowej pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej – dodaje.

Na realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” Ruda Śląska otrzymała ponad 1 mln 580 tys. zł. Skierowany jest on do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z pomocy asystenta mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (również orzeczenia równoważne).

Z kolei program „Opieka wytchnieniowa”, na realizację którego miasto pozyskało prawie 377 tys. zł, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad stale przebywającymi w domu niepełnosprawnymi dziećmi lub dorosłymi.

- W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane w sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym, będą mogły odpocząć i zregenerować siły, jak również załatwić niezbędne sprawy. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Aby uzyskać wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz ubiegać się o przyznanie opieki wytchnieniowej, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do wybranego programu wraz z wymaganym załącznikiem w postaci kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Karty zgłoszenia oraz inne konieczne załączniki (m.in.: klauzule informacyjne) można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Poprawnie wypełnione dokumenty w zakresie obu programów należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w wersji papierowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska lub elektronicznie na adres: sekretariat@mops.rsl.pl. Zgłoszenia są już przyjmowane, przy czym ich rozpatrywanie nastąpi po wyłonieniu realizatora zadania. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem usług.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programów można uzyskać w Dziale Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w pokoju 09 lub pod numerem telefonu: 32 34 40 300 wew. 310.

Więcej informacji oraz karty zgłoszenia do obu programów można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter