Header decorative image
Kir Żałobny

Duże i małe sprawy Kochłowic

Duże i małe sprawy Kochłowic

- Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Dziś otrzymaliśmy informację o tym, że złożony przez nas wniosek w sprawie dofinansowania modernizacji ul. Bałtyckiej w Kochłowicach przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymamy na ten cel 15 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych - poinformował dziś mieszkańców tej dzielnicy wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

To właśnie w tej części miasta odbyło się kolejne zebranie władz miasta z rudzianami. Jak zwykle nie zabrakło podczas niego rozmowy o najbardziej palących problemach okolicznych mieszkańców, a także omówienia aktualnej kondycji miejskiego budżetu oraz realizowanych i planowanych inwestycji.

Właśnie dzisiaj ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Ruda Śląska otrzyma m.in. 15,2 mln zł na modernizację położonej w Kochłowicach ulicy Bałtyckiej, która umożliwi dojazd do terenów inwestycyjnych. Oprócz samej drogi dojazdowej powstanie również droga rowerowa, chodnik i oświetlenie. Przebudowany zostanie także istniejący przepust uliczny oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym.

Dofinansowanie modernizacji ul. Bałtyckiej łączy się z innym ważnym dla Kochłowic wydarzeniem, czyli porozumieniem zawartym w sierpniu br. przez miasto, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”. Teren ma ponad 97 ha, a zlokalizowany jest między ul. Tunkla i ul. Bałtycką.

Mieszkańcy na spotkania z władzami przychodzą z wieloma lokalnymi problemami, które często mają dla nich równie duże znaczenie, co milionowe inwestycje jak wspomniana wyżej. - Bardzo Państwu dziękuję za to, że przyszliście, żeby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami – powiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Kochłowiczanie zwracali uwagę, że nie wszystkie zapowiadane wcześniej działania są realizowane. -  Niestety, „tąpnięcie” w finansach polskich samorządów, z którym się obecnie mierzymy, spowodowało, że z wielu inwestycji, które planowaliśmy, musieliśmy zrezygnować – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Trzeba pamiętać, że większość samorządowych dochodów pochodzi ze źródeł, na które nie mamy wpływu – dodał.

Zgłoszony został również problem organizacji ruchu w rejonie ulic Warsztatowej, Młodzieżowej i Gajowej, gdzie obowiązują skrzyżowania równorzędne. Zdaniem wypowiadających się na spotkaniu w tym miejscu nie jest to dobre rozwiązanie. Jak się okazuje, tematem zajmowała się już Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która nie przychyliła się do zmian. - Poddamy to jeszcze raz obradom komisji, chętnie Państwa zaprosimy na posiedzenie. Może uda się znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich – zapowiedziała Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Padło także pytanie o harmonogram prac nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a konkretnie nad jego obszarem czwartym, położonym na południe od autostrady A4, czyli obejmującym także Kochłowice. - Kompletujemy niezbędne uzgodnienia, następnie projekt planu zastanie wyłożony do wglądu i poddany dyskusji publicznej – poinformował wiceprezydent Michał Pierończyk.

Jedna z mieszkanek skarżyła się na hałas z autostrady A4, zakłócający spokój na ul. Cegielnianej. - Znamy ten problem, zgłaszaliśmy go już do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma tam nieprawidłowości. Czekamy na wyniki badań prowadzonych w ramach uaktualnienia mapy hałasu. Jeżeli wykażą one przekroczenia norm, będziemy znów interweniować w GDDKiA – powiedział Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Inne poruszane dziś problemy dotyczyły oświetlenia ulic, zakłócania porządku, a także wzmożonego ruchu samochodowego związanego z budową nowych osiedli, skutkiem którego jest malejąca przejezdność niektórych dróg. - Cieszy nas rozwój budownictwa mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej, ale tempo tego zjawiska przerasta możliwości miasta w zakresie rozwoju infrastruktury – mówił wiceprezydent Mejer.

Podczas spotkania tradycyjnie przedstawiono prace zrealizowane dzielnicy w tym roku oraz zaplanowane na rok przyszły. Wśród tych pierwszych jest m.in. zakończona właśnie budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 w ramach budżetu obywatelskiego. Podjęte zostały też działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego: na ul. Weteranów zamontowano dwa progi zwalniające, a przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Radoszowskiej i Łukasiewicza zostało zabezpieczone aktywnym znakiem na wysięgniku.

Natomiast w 2022 roku w Kochłowicach oprócz wspomnianej modernizacji ul. Bałtyckiej przewidziano remont nawierzchni ul. Chełmońskiego i wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Radoszowskiej 113-117, a także rozbudowę ul. Pluty, uzależnioną jednak od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Spotkanie w Kochłowicach było trzecim z jesiennej serii debat. Ogółem podczas tegorocznej edycji władze miasta zaplanowały osiem spotkań. W ich trakcie mieszkańcy zapoznają się ze zrealizowanymi zadaniami, dowiadują się o planach inwestycyjnych na 2022 rok, sami zaś mogą zgłaszać swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 4 listopada o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28.

Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej pory odbyło się ich 159 i wzięło w nich udział ponad 7 tys. osób. W 2020 roku wiosenna seria została przerwana po trzech spotkaniach w związku z pandemią koronawirusa. W tym czasie zorganizowano dwa spotkania on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych. Spotkania w formule tradycyjnej wznowione zostały 18 października 2021 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter