Header decorative image
Kir Żałobny

Drugie życie terenów zdegradowanych

Drugie życie terenów zdegradowanych

Dziura w ziemi – 101 rzeczy, które można z nią zrobić. Ogrody w kopalni. Nowatorskie testy środowiskowe. Wprowadzanie tymczasowych rozwiązań i nowych zastosowań dla terenów zdegradowanych. Ekonomiczne, twórcze i ekologiczne bodźce dla strukturalnych zmian w regionie przemysłowym. To niektóre z tematów podejmowanych podczas dwudniowego spotkania w Rudzie Śląskiej.

Partnerzy Miasta Ruda Śląska z całej Europy oraz zaproszeni goście mieli okazję wymiany poglądów i doświadczeń podczas organizowanego w naszym mieście w dniach 5 i 6 września br. spotkania European Dissemination Event. Było to wydarzenie organizowane w ramach realizowanego od początku 2010 roku Projektu B – TEAM, finansowanego w 85% z Programu INTERREG IV C. Celem Projektu jest nie tylko budowa platformy wymiany doświadczeń, ale tworzenie efektywnych strategii dotyczących ponownego zagospodarowania terenów.

Pierwszego dnia spotkania odbyło się forum z udziałem przedstawicieli partnerów z Oulu, Dublina, Wilna, Drezna, Belfastu i Rudy Śląskiej. Omawiane były nowatorskie pilotażowe programy środowiskowe, zagadnienia tymczasowych rozwiązań i nowego przeznaczenia dla zapomnianych miejsc. Będzie okazja do dyskusji grupowych moderowanych przez delegatów. W godzinach popołudniowych ze swoimi prelekcjami wystąpili znawcy tematu rewitalizacji terenów zdegradowanych z kraju i z zagranicy. Prezentowana była również najnowsza monografia podsumowująca warsztaty Brownfield Days, które odbyły się w Rudzie Śląskiej w marcu br.

W drugim dniu spotkania w Urzędzie Miasta odbyło się Political Cafe. Była to okazja do dodatkowych rozmów z gośćmi, wymiany poglądów i doświadczeń.

Bliższych informacji udziela: Anna Skuta, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, tel. 32 244 90 45 lub 693 94 73 00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter