Header decorative image
Kir Żałobny

Drugie życie koksowni

Drugie życie koksowni

5-hektarowe tereny po byłej koksowni w Orzegowie zostaną zrekultywowane. Dzisiaj w rudzkim magistracie podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację i zrealizuje całość inwestycji. Koszt przedsięwzięcia to ponad 21 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakończenie prac w ramach tej inwestycji zaplanowane jest na rok 2021.

- Zrekultywowany teren po koksowni będzie miał charakter rekreacyjno–kulturowy. Powstanie parku wiązało się będzie z zachowaniem pamięci o zakładzie, który przez wiele lat stanowił integralną część Orzegowa – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - Ruda Śląska jest miastem zielonym, nam zaś zależy na tym, by dzięki temu była miastem przyjaznym dla mieszkańców. W tym celu z każdym rokiem przybywa zrewitalizowanych miejsc rekreacji. Jestem przekonana, że park na terenach po byłej koksowni przypadnie do gustu wielu osobom i będzie chętnie odwiedzanym miejscem, nie tylko przez rudzian – dodaje.

Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów.

- Istotną częścią przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. Utworzona  zostanie ścieżka dydaktyczna, która obejmie pozostałości po dawnym zakładzie oraz teren, na którym się znajdował. Będą tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni – wymienia Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Historia koksowni Orzegów, która pierwotnie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Zakład swoją działalność zakończył ostatecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezentuje ostatni i najstarszy tego typu zakład na terenie Polski. Do dziś zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz zbiornik smoły.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter