Kir Żałobny

Drogowe dylematy i nie tylko

Drogowe dylematy i nie tylko

Dzisiejsze spotkanie władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami Goduli i Orzegowa zdominowała tematyka drogowa. Podnoszone przez zebranych kwestie dotyczyły w szczególności stanu niektórych nawierzchni oraz problemu z przejezdnością przez ul. Karola Goduli w godzinach szczytu. - Antidotum na rozwiązanie tej niedogodności to budowa trasy N-S na północ od DTŚ. Praktycznie zakończyliśmy już etap przygotowania dokumentacji i uzyskiwania stosownych pozwoleń. Teraz szukamy pieniędzy na realizację, a potrzebujemy ich ok. 360 mln zł – informował wiceprezydent Krzysztof Mejer. Mieszkańcy otrzymali też zapowiedź rewitalizacji pl. Niepodległości w Goduli, która ruszy w przyszłym roku.

Zakorkowana ul. Goduli to od wielu lat problem tej dzielnicy. To tamtędy przebiega ruch tranzytowy od strony Bytomia w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej. Aby go wyeliminować miasto zamierza wybudować nową drogę od DTŚ do granicy z Bytomiem. Ma nią być dalsza rozbudowa trasy N-S, tym razem w kierunku północnym. – Zgłosiliśmy tę inwestycję w ostatnim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Niestety inwestycja nie otrzymała dofinansowania – tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk. – Nie poddajemy się i szukamy kolejnych możliwości zdobycia dotacji, bo to jedna z naszych priorytetowych inwestycji - dodawał.

Przy tej okazji mieszkańcy dopytywali się również o usprawnienie komunikacji miejskiej, łączącej ich dzielnice z innymi miastami. Władze miasta poinformowały o pracach na szczeblu metropolitalnym w tym zakresie. Ich efektem ma być nowa siatka połączeń, a szczegóły mają być konsultowane z mieszkańcami poszczególnych miast.   

Inne zgłaszane przez mieszkańców problemy z zakresu dróg dotyczyły stanu ich nawierzchni. Wskazywana była przy tym ul. Karola, Lipa oraz Ziętka. W przypadku tej ostatniej na przeszkodzie cały czas stoją kwestie własnościowe. – Niestety nadal trwa procedura przejęcia jej fragmentu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Dopiero, gdy będzie ona w całości własnością miasta, będziemy mogli ją wyremontować – podkreślał Krzysztof Mejer. W przypadku ul. Lipa w grę wchodzi szeroki zakres robót, a co za tym idzie, duży koszt inwestycji, bo aby drogę kompleksowo odnowić, potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej.

Inną palącą kwestią podczas dzisiejszego spotkania była przycinka drzew. Wskazywane przypadki dotyczyły ul. Joanny, Bytomskiej i Warszawskiej. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez przedstawicieli miasta, w miejscach tych przeprowadzone zostaną oględziny i gdy nie będzie to kolidowało z własnością gruntu, gałęzie drzew zostaną przycięte.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli też usłyszeć zapowiedź realizacji w przyszłym roku dużej inwestycji w Goduli.  Chodzi o rewitalizację pl. Niepodległości, na którą miasto pozyskało 4,5 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Całość kosztów przedsięwzięcia przekroczy natomiast 6 mln zł. – Zaktualizowaliśmy już dokumentację i jesteśmy gotowi do realizacji inwestycji. Projekt przewiduje utworzenie fontanny, alejek parkowych wraz z infrastrukturą oraz energooszczędnego oświetlenia LED. Ponadto wybudowany zostanie budynek kawiarni i ogólnodostępna toaleta, powstanie także parking. Przede wszystkim nie ucierpi na tym zieleń, bo będzie jej bardzo dużo – wyliczał wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dzisiejsze spotkanie było piątym tej jesieni zebraniem dzielnicowym. Ogółem podczas tegorocznej edycji władze miasta zaplanowały osiem spotkań. W ich trakcie mieszkańcy zapoznają się ze zrealizowanymi zadaniami, dowiadują się o planach inwestycyjnych na 2022 rok, sami zaś mogą zgłaszać swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście. Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 listopada o godz. 17:00 w ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej w Bykowinie.

Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej pory odbyło wzięło w nich udział ponad 7 tys. osób. W 2020 roku wiosenna seria została przerwana po trzech spotkaniach w związku z pandemią koronawirusa. W tym czasie zorganizowano dwa spotkania on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych. Spotkania w formule tradycyjnej wznowione zostały 18 października 2021 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter