Kir Żałobny

Dowód czy paszport?

Dowód czy paszport?

Urlop załatwiony, rezerwacja potwierdzona, bagaże spakowane, samochód przygotowany, a gdzie paszport? Wielu z nas o najważniejszym elemencie podróży zagranicznej przypomina sobie w ostatniej chwili. A co, jeśli okazuje się, że dokument jest nieważny lub ma krótki okres ważności? Ostrzegamy! Każdy, kto w ostatniej chwili zorientuje się, że ma właśnie takie dokumenty, może mieć poważne problemy z wyjazdem.

Na szczęście do krajów UE i strefy Schengen możemy wyjechać również z dowodem osobistym, natomiast wakacje w krajach egzotycznych mogą stanąć pod znakiem zapytania. Dlatego warto przygotować dokumenty wcześniej i sprawdzić termin ich ważności, szczególnie dlatego, że w ostatnich latach przepisy dotyczące ważności paszportu dla dzieci zmieniały się.  Obecnie paszport dla dziecka do piątego roku życia ważny jest tylko przez rok, od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia będą ważne przez 5 lat. Do 10 sierpnia 2012 r. dzieciom do 5 roku życia będą wydawane paszporty z rocznym terminem ważności. Dlatego jeśli chcemy odwiedzić naszych bliższych sąsiadów warto rozważyć wyrobienie dowodu osobistego dla swojej pociechy. Dowód osobisty dla dziecka ważny jest 5 lat i dla wszystkich zwolniony jest z opłaty.

Pamiętajmy, że fotografie do paszportu i dowodu osobistego różnią się. Do dowodu osobistego uwieczniamy lewy półprofil z odsłoniętym uchem, natomiast z paszportu spoglądamy prosto z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być  zrobiona wciągu ostatnich 6. miesięcy. Wniosek, do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców i portierni budynku B Urzędu Miasta, w przypadku obu dokumentów składamy osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Niedurnego 46. Wniosek o dowód osobisty możemy wydrukować sobie ze strony internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl, ale koniecznie dwustronnie. Dzieci w wieku do 13 lat składają wniosek o dowód osobisty w obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych (nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat), młodzież składa wniosek w obecności jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

O wydanie paszportu możemy ubiegać się w wyznaczonych przez Wojewodę Punktach Paszportowych i Delegaturach na terenie całego województwa śląskiego, nie koniecznie w sowim miejscu zamieszkania. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka (do ukończenia 18 lat) konieczna jest obecność dziecka oraz obojga rodziców z ważnymi dowodami osobistymi.

Termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego i paszportu to maksymalnie 30 dni, co wynika z przepisów proceduralnych.

Koszt wydania paszportu to 30 zł dla dziecka i 140 zł dla osoby dorosłej. 70 zł płacą osoby korzystające z różnych względów z ulgi, m.in. emeryci, renciści, kombatanci czy osoby uczące się.  Dowód osobisty odbieramy w Urzędzie Miasta, w Wydziale Spraw Obywatelskich, natomiast paszport w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Gliwicach, lub w innej wybranej Delegaturze na terenie województwa śląskiego. – Warto zaznaczyć, że nasz punkt paszportowy , podobnie jak wszystkie inne punkty na terenie województwa został wyposażony tylko w jedno stanowisko do przyjmowania wniosków paszportowych – podkreśla Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przypominamy również, że w tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2002 roku, dlatego mieszkańcy mają obowiązek dokonania wymiany tych dowodów. – Prosimy o dopełnienie wskazanego obowiązku, gdyż dowód osobisty zostanie unieważniony w systemie wydawania dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego ważności.- dodaje Bożena Kurpanik.

Od początku roku Wydział Spraw Obywatelskich przyjął 6684 wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz 3431 o wydanie paszportu. Przy czym liczba wnioskodawców o paszport znacznie wzrosła w drugim kwartale, w kwietniu o paszport wystąpiło 670 osób, w maju o paszport ubiegało się 761 osób, a w czerwcu 637. Najwięcej wniosków o dowód osobisty złożono w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w czerwcu – 1228.

Szczegóły dotyczące uzyskania obydwu dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl  w dziale Jak załatwić sprawę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter