Kir Żałobny

Dowiedz się, ile kosztuje miasto

Kilka broszur cennik miejski leży na ciemnym drewnianym stole.

592 tys. zł wynosi miesięczny koszt oświetlenia dróg, chodników i parków w mieście, ponad 438 tys. zł kosztuje miesięczne utrzymanie zieleni, natomiast 498 tys. zł co miesiąc pochłaniają wydatki związane z funkcjonowaniem trzech krytych basenów. Z kolei 231 tys. zł wynosi średni koszt budowy placu zabaw, a 33 tys. zł to koszt budowy 100 m chodnika. To tylko niektóre z przykładów wydatków z miejskiego budżetu, jakie ponosi miasto w związku ze swoim funkcjonowaniem. Samorządowcy z Rudy Śląskiej zebrali właśnie kilkadziesiąt takich pozycji, które opublikowane zostały w wydawnictwie „Cennik miejski”.

- Zadaniem nowej publikacji jest zaprezentowanie szacunkowych kosztów wykonywania usług czy też zakupu i utrzymania elementów infrastruktury miejskiej. „Pod lupę” wzięliśmy w tym zakresie m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi, oświetlenie, remonty dróg i chodników, ich odśnieżanie, ale również takie wydatki jak zakup ławki, wiaty przystankowej czy znaku drogowego – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Porównaliśmy kwoty zebrane w 2018 roku z tymi aktualnymi. Wszystko po to, aby pokazać, jak zmieniły się w tym czasie realia ekonomiczne. W niektórych przypadkach są to wzrosty nawet kilkusetprocentowe, a przypomnę, że budżet miasta jest większy od tego z 2018 r. jedynie o ok. 35%, gdy inflacja skumulowana w tym okresie wyniosła 44%! – dodaje.

Przygotowany przez władze Rudy Śląskiej „Cennik miejski” to zestawienie obejmujące kilkadziesiąt pozycji pogrupowanych według kilku kategorii tematycznych. W dziale poświęconym oświacie ujęte zostały dane o kosztach, jakie ponosi miasto w związku z utrzymaniem miejsc w przedszkolach czy szkołach każdego typu. I tak miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka wynosi 1572 zł, a ucznia szkoły podstawowej 1712 zł. Broszura w rozdziale dotyczącym zdrowia zawiera dane dotyczące zakupu łóżka szpitalnego (3 tys. zł), aparatu do znieczulania (170 tys. zł) czy też inkubatora (95 tys. zł).  

Dzięki cennikowi miejskiemu rudzianie mogą się również zapoznać z kosztami związanymi z przebudową dróg gruntowych /100 mb kosztuje ok. 630 tys. zł/, chodników /100 mb kosztuje ok. 33 tys. zł/, budową sygnalizacji świetlnej (750 tys. zł) czy też postawieniem znaku drogowego (800 zł). Należy pamiętać, że koszt budowy drogi obejmuje także wydatki związane z przebudową sieci energetycznej, kanalizacyjnej czy oświetlenia, a czasem także i wykupy gruntów. Wymienione elementy znacząco wpływają na końcową wysoką kwotę inwestycji.

Osobną kategorię w „Cenniku miejskim” tworzą wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, np. miesięczny koszt utrzymania przystanków i wiat przystankowych wynosi 43 tys. zł. W publikacji podano również, ile warte są inwestycje związane z infrastrukturą sportową (np. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią to koszt ok. 750 tys. zł) oraz jakie są łączne koszty jej utrzymania (miesięcznie to ponad 1 250 tys. zł). Do tego zaprezentowano wydatki związane z kulturą, mieszkalnictwem, bezpieczeństwem czy zdrowiem.

Pomysł na wydanie cennika nie jest nowy. W Rudzie Śląskiej takie zestawienia powstały w 2013 oraz w 2018 roku, a inspiracją dla nich były publikacje, które powstały wcześniej w Gdańsku czy Wrocławiu. – Cennik dostępny jest zarówno w wersji internetowej, jak i tradycyjnej, papierowej – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. - Będzie on przekazywany mieszkańcom podczas trwających aktualnie spotkań z władzami miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Ponadto można go otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta – dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter