Kir Żałobny

Dotacje konserwatorskie uchwalone

Dotacje konserwatorskie uchwalone

15 inwestycji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zostanie dofinansowanych z budżetu Rudy Śląskiej. Na ten cel władze miasta przeznaczyły 830 tys. zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zostały podjęte uchwały w tej sprawie. - Wśród planowanych prac są remonty budynków mieszkalnych oraz sakralnych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - W ubiegłym roku udzieliliśmy dotacji konserwatorskich na kwotę ponad 2 mln zł. W sumie, od 2010 roku, z budżetu miasta udzieliliśmy 38 dotacji konserwatorskich na kwotę 7,3 mln zł - dodaje.

- Środki na dotacje zostały zarezerwowane w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków. W sumie koszt remontów pochłonie 2,5 mln złotych. Najwyższe dotacje przyznano spółdzielniom mieszkaniowym – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. 170 tys. zł dofinansowania miasto przekaże wspólnotom mieszkaniowym nieruchomości, które przeprowadzą remonty w swoich obiektach - kamienicy przy ul. 1 Maja 246 w Wirku, ul. P. Niedurnego 52 w Nowym Bytomiu oraz ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie. Warto przypomnieć, że drugi budynek został wzniesiony około 1890 roku i sąsiadował ze szpitalem hutniczym wybudowanym przez hutę „Pokój” w 1885 roku. Pierwotnie na parterze budynku zlokalizowane było ambulatorium, a na piętrach mieszkania lekarzy. Z kolei budynek położony przy ul. Jana III Sobieskiego 32 wchodzi w skład zabudowań kolonii robotniczej „Rudahammer”, wybudowanej w latach 1906-1910 dla pracowników zakładów przemysłowych należących do hrabiego Ballestrema. W tym roku zostaną podjęte prace związane z I etapem remontu obiektu polegające na kapitalnym remoncie dachu.

Z kolei Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” przyznano dotację w wysokości 140 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na renowację elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 28 w Bielszowicach. Remont, który ma kosztować 350 tys. zł, będzie stanowił zamknięcie procesu rewitalizacji przedmiotowego osiedla, która była prowadzona w latach 2016-2018. Budynek przy ul. ks. Józefa Niedzieli 28 należy do osiedla robotniczego składającego się z sześciu budynków usytuowanych wzdłuż ul. ks. Niedzieli, wybudowanego ok. 1905 roku dla pracowników dozoru technicznego kopalni „Bielschowitz”.

W blisko połowie miasto sfinansuje również modernizację budynku oficyny, położonego przy ul. Wolności 13 w Rudzie. – Planowane jest oczyszczenie elewacji, renowacja cegieł, całkowita wymiana stolarki okiennej, a także hydroizolacja bocznej i tylnej ściany obiektu – wymienia Miejski Konserwator Zabytków dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Ogólny koszt prac remontowych wyniesie ponad 80 tys. zł. Podobna kwota potrzebna jest na remont dachu i wymianę więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132 w Kochłowicach. Miasto przekaże na ten cel dofinansowanie w wysokości 21 tys. zł. Również w Kochłowicach, przy ul. Wyzwolenia 8, położony jest budynek, w którym zostanie wykonana renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą okien. Całość prac jest wyceniona na prawie 52 tysięcy złotych, z czego miasto zapłaci 20 tys. zł.

Dotację w wysokości 9 tys. zł przyznano Wspólnocie Mieszkaniowej „Kolejarz”, która zarządza budynkami zabytkowego osiedla robotniczego wybudowanego dla pracowników kolei w Chebziu. Środki zostaną przeznaczone na kompleksową renowację drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków przy ul. Przedtorze 12 i ul. Dworcowej 27. – Renowacja stolarki i przywrócenie jej oryginalnego wyglądu wpłynie na poprawę wizerunku dotowanych obiektów – zapewnia dr Łukasz Urbańczyk.

Poza budynkami mieszkalnymi przyznano również dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich w budynkach sakralnych. Po 100 tys. zł otrzymają parafia pw. św. Józefa w Rudzie i parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W rudzkim Sanktuarium pw. św. Józefa zostanie dokończony remont wnętrza, który rozpoczęto w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że świątynia została ufundowana przez hrabiego Franciszka Ksawerego von Ballestrema, projekt stworzył August Menke, a prace nadzorował radca górniczy Franz Pieler i architekt Hans von Pöllnitz. W 1999 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Ogólny koszt prac renowacyjnych zaplanowanych na ten rok wynosi ponad 290 tys. złotych.

Z kolei w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie i naprawę ściany frontowej nawy głównej. - Planowane roboty będą stanowić pierwszy etap prac związanych z renowacją frontonu kościoła i są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego stanu obiektu – zaznacza dr Łukasz Urbańczyk. - Ponadto remont będzie stanowił kontynuację prac rozpoczętych w 2017 i 2018 roku, kiedy to renowacji i zabezpieczeniu poddane zostały wieże świątyni – mówi. Koszt całości prac renowacyjnych wynosi ponad 200 tys. zł.

Na dofinansowanie kosztów renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu zarezerwowano 80 tys. zł. Będzie to ostatni etap renowacji elewacji tego obiektu, co przełoży się bezpośrednio na poprawę jego stanu technicznego i przywrócenie mu dawnej świetności. Dzięki wykonaniu prac przewidzianych do realizacji na rok 2019 cała bryła budynku będzie posiadała oczyszczone ściany. Ogólny koszt przewidzianych prac renowacyjnych wyniesie 440 tys. złotych. Z miejskiego budżetu zostanie również dofinansowany remont zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku.

Na ten rok planowane jest także malowanie kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie, na co miasto przeznaczy 50 tys. złotych. Przypomnijmy, że świątynia została wzniesiona z fundacji hrabiego Karola Wolfganga von Ballestrema w 1869 r. Wyznaczała ona południowo-zachodnią granicę dawnej zabudowy dzielnicy Ruda, będąc jednocześnie pierwszym kościołem na terenie tej osady. Ogólny koszt prac wynosi 160 tys. zł.

W gminnej ewidencji zabytków figuruje 2177 obiektów. Są to zarówno budynki, jak i przydrożne krzyże, wolnostojące rzeźby czy schrony bojowe.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter