Header decorative image
Kir Żałobny

Dokonaj opłat w terminie

Dokonaj opłat w terminie

W najbliższy piątek, 15 marca, upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Z kolei do końca tego miesiąca trzeba uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów nieprzekształconych we własność. W tym samym czasie mija termin wniesienia opłaty za posiadanie psa. Aby uniknąć czekania w kolejce do urzędowej kasy, najlepiej nie zwlekać z płatnością do ostatniej chwili lub wybrać inną metodę zapłaty. - Najwygodniej jest dokonać płatności przelewem, gdy jednak zdecydujemy się już na wizytę w urzędzie, to warto skorzystać z dwóch opłatomatów, które również mają funkcję obsługi kart płatniczych – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta Ruda Śląska.

Podatki
15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego). W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 15 lutego upłynął termin zapłaty pierwszej raty podatku od środków transportowych. Druga rata płatna jest natomiast do 15 września.

Opłata za psa
Do 31 marca właściciele psów muszą uiścić opłatę za czworonoga. Dokonuje jej się w siedzibie Urzędu Miasta lub w administracjach: Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Opłata w tym roku wynosi 68 zł.

Uwaga! Na mocy uchwały Rady Miasta na zwolnienie z podatku mogą liczyć osoby, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Użytkowanie wieczyste
Także do końca marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte od 1 stycznia br. przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych.

Opłata śmieciowa
Od 1 marca obowiązuje nowa stawka opłaty śmieciowej. Wynosi ona teraz 21,70 zł za osobę. Termin dokonania opłaty śmieciowej za marzec upływa 15 kwietnia. Uwaga! Osoby, które dokonały zapłaty za śmieci z góry za kilka miesięcy, będą musiały dokonać zapłaty różnicy pomiędzy nową a starą stawką licząc od opłaty za miesiąc marzec.

Uniknij kolejek – rób przelewy i płać kartą!
Aby uniknąć kolejek warto nie czekać z wizytą w kasie Urzędu Miasta do ostatniej chwili. Można również skorzystać z innych sposobów płatności. W budynkach Urzędu Miasta znajdują się dwa opłatomaty: jeden w budynku przy pl. Jana Pawła II przy Biurze Obsługi Mieszkańców oraz drugi w holu budynku B przy ul. Niedurnego. Opłatomaty pozwalają na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłat komunikacyjnych i skarbowych, a także za psa, czy za zagospodarowanie i odbiór odpadów. Urządzenia umożliwiają także zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od 2017 roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie. Co ważne, w obu urządzeniach można zapłacić także kartą płatniczą. Kartą można również zapłacić za wszystkie transakcje dokonywane w kasie Urzędu Miasta. Zainstalowane są tam dwa terminale płatnicze, a stanowiska, w których można zapłacić kartą, zostały specjalnie oznakowane.

Zaoszczędzić czas można także uiszczając należności przelewem. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z 5 kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy otwarte są w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter