Header decorative image
Kir Żałobny

Dofinansowanie instalacji OZE - informacja dla uczestników projektu

Dofinansowanie instalacji OZE - informacja dla uczestników projektu

I ETAP

W związku z realizacją projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I” informujemy, że 20 marca 2018 r. odbyło się otwarcie ofert z przetargu na dostawę i montaż urządzeń.

W ramach zadania 1 – dostawa i montaż 31 instalacji fotowoltaicznych złożone zostały 4 oferty.

W ramach zadania 2 – dostawa i montaż 15 instalacji solarnych nie została złożona żadna oferta. Wobec tego w dniu 26 marca br. unieważniono postępowanie przetargowe w tym zakresie. Przetarg na to zadanie zostanie powtórzony.

W ramach zadanie nr 3 – dostawa i montaż 5 pomp ciepła zostały złożone 2 oferty.

Komisja przetargowa po przeanalizowaniu złożonych ofert i uzupełnieniu dokumentów przez oferentów dokona wyboru wykonawców na zadania nr 1 i 3.

Informujemy również, że umowy z mieszkańcami będą zawierane po otrzymaniu informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż Państwa wpłaty będą stanowić dochód gminy, który musi być odpowiednio zaksięgowany w projekcie. Za opóźnienia przepraszamy.

Instalacja urządzeń w ramach zadania nr 1 i 3 będzie przeprowadzona w miesiącach maj i czerwiec. Natomiast instalacje solarne będą montowane na budynkach po powtórnym wyłonieniu wykonawcy.


II ETAP

Informujemy, że miasto przygotowało studium wykonalności oraz wybrało wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego dla II etapu projektu. Wykonawcą PFU będzie GRUPA CDE Sp. z o.o. z Mikołowa. Po Świętach Wielkanocnych przedstawiciel wykonawcy będzie się z Państwem kontaktować w celu przeprowadzenia oględzin Państwa budynków mieszkalnych.

Miasto wniosek o dofinansowanie tych instalacji będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czerwcu br. Po ogłoszeniu wyników umieszczona zostanie informacja czy takie dofinasowanie zostało przyznane.

Informujemy również, że mieszkańcy, którzy wybrali pompę ciepła, winni we własnym zakresie wykonać ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter