Header decorative image
Kir Żałobny

Dodawać życia do lat

Dodawać życia do lat

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej to wyjątkowe miejsce dla rudzkich seniorów. To tutaj osoby po 60-tym roku życia korzystają z ciekawych zajęć i rehabilitacji. Placówka służy im już od 35 lat, a obchodzony dziś jubileusz stał się  okazją do wręczenia dyplomów oraz „Tulipanów” wyróżniającym się pensjonariuszom.

- Troska o seniorów jest bardzo istotnym zadaniem stojącym przez całym społeczeństwem – napisał do pracowników i pensjonariuszy rudzkiego DDPS minister pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak-Kamysz.  – Umiejętne kształtowanie postaw osób starszych pobudza ich chęć włączenia się w życie lokalnych wspólnot i integruje ze środowiskiem – podkreślił. – To, w jaki sposób wygląda jesień życia człowieka jest zależna od niego samego i ludzi, którymi się otacza – podkreśliła podczas uroczystości Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Myślę, że jednym z najlepszych sposobów przeżycia tej części naszego istnienia jest korzystanie z usług DDPS – powiedziała.

Z Dziennego Domu mogą korzystać osoby od 60-tego roku życia, także te o zmniejszonej sprawności psychofizycznej lub znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Żeby uzyskać miejsce w DDPS konieczna jest decyzja wydana przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Pensjonariusze mają zapewnione wyżywienie i rehabilitację, a także  różne formy zajęć o charakterze kulturalnym, oświatowo - edukacyjnym, rekreacyjnym i turystycznym. - Fajna atmosfera, możliwość nawiązywania nowych kontaktów, wycieczki i przyjęcia – wymieniała Joanna Bursy, uczestniczka „Klubu seniora” działającego przy DDPS. – Jesteśmy bardzo zadowolone z oferty DDPS – podkreślała pani Bursy wraz z koleżankami

Obecnie z DDPS korzysta 60 osób. – Czasami nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsca wszystkim chętnym, ale teraz mamy jeszcze dwa wolne miejsca - informuje Violetta Chojnacka – Malik, dyrektor DDPS. - Wśród naszych pensjonariuszy przeważają kobiety, a najstarsza z nich w ubiegłym tygodniu obchodziła 100 lat. W ciągu tych 35 lat objęliśmy pomocą około 1000 osób. Jedna z pensjonariuszek uczestniczyła w naszych zajęciach aż 18 lat - dodaje.

Dzień w DDPS zaczyna się o godzinie 7.30 poranną gimnastyką, o godz. 9.00 jest śniadanie, a po nim pensjonariusze mają zajęcia z fizjoterapeutką na dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej. Potem jest przerwa kawowa i następnie terapia zajęciowa w różnych grupach: plastycznej, choreograficznej czy wokalnej. – Od 2010 roku jeździmy na Międzynarodowe Przeglądy Artystyczne Domów Pomocy Społecznej, na których przedstawiamy wyniki prac artystycznych – mówi Violetta Chojnacka – Malik. - Miłą inicjatywą jest na pewno przedstawianie bajek w rudzkich przedszkolach, to jest doskonałym przykładem łączenia pokoleń – podkreśla dyrektor placówki. Po zajęciach serwowany jest obiad, a po nim kolejny blok aktywności. Za uczestnictwo w zajęciach DDPS pobierana jest opłata uzależniona od dochodu oraz opłata za śniadanie i obiad w wysokości 5,50 złotych za dzień.

Na kolejne lata DDPS ma ambitne plany. – Chcemy stworzyć profesjonalną salę do muzykoterapii, choreoterapii. To jest nasze marzenie i cel – mówi Violetta Chojnacka-Malik. – Nasza maksyma to „dodawać życia do lat”, która świetnie pasuje do naszych pełnych życia i radości pensjonariuszy. Dzięki swojej aktywności i naszej pracy seniorzy rudzkiego DDPS są ciągle młodzi – podkreśla.

W Rudzie Śląskiej działa 5 domów pomocy społecznej: „Senior” w Orzegowie, „Św. Elżbieta” w Rudzie 1, DPS prowadzony przez siostry Boromeuszki dla osób przewlekle psychicznie chorych, a także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w Kochłowicach, oraz DPS prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Halembie. Na koniec ubiegłego roku przebywało w nich 139 osób, a w ciągu 2014 roku miasto przekazało na ich funkcjonowanie ponad 3,5 mln złotych. W mieście działają także dwa środowiskowe domy samopomocy: przy ośrodku „Św. Elżbieta” oraz przy Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa. Ośrodki otrzymały z miasta ok. 850 tys. złotych, natomiast działający w Halembie Warsztat Terapii Zajęciowej został dofinansowany w kwocie ponad 2 mln. - Osoby, których bliscy zostali dotknięci chorobą przewlekłą często nie wiedzą, gdzie się zwrócić o pomoc – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Zapraszamy do działu opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi naszej instytucji. Pracownicy podpowiedzą jakie są możliwości i zasady uzyskania pomocy – poleca.

- Pomoc społeczna w Rudzie Śląskiej stoi na bardzo wysokim poziomie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Każdego roku rudzki MOPS otrzymuje nagrody i wyróżnienia nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale ogólnopolskim. Są one dowodem na efektywność podejmowanych działań. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zadowolić każdego, przede wszystkim ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, ale jeśli osoba będąca w potrzebie jest aktywna i chętna do współpracy, to dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom wyjście z trudnej sytuacji na pewno można znaleźć – podkreśla prezydent miasta.

Na terenie całego województwa śląskiego działa obecnie 48 dziennych domów pomocy społecznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter