Header decorative image
Kir Żałobny

Dodatkowe pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych

Dodatkowe pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych

680 tys. zł – tyle otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej na aktywizację młodych bezrobotnych. Pieniądze trafią do osób poniżej 30. roku życia. Dzięki nim rudzki PUP zorganizuje staże, które będą szansą zdobycia doświadczenia zawodowego 94 młodych ludzi.

Rudzki PUP znalazł się w gronie siedmiu urzędów pracy województwa śląskiego, które otrzymały dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Środki z ministerialnej rezerwy pozwolą na organizację staży zawodowych oraz na wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób młodych, poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Ponadto w ramach projektu realizowanego przez urząd pracy część pieniędzy przeznaczona zostanie na dotacje dla młodych osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Staże skierowane są dla osób, które pozostają bez pracy od ponad pół roku, i które zarejestrowane są w rudzkim PUP. Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny skontaktować się ze swoim doradcą w urzędzie pracy. Natomiast pracodawcy, którzy chcieliby zorganizować staż dla takich osób, mogą zdobyć dodatkowe informację pod nr tel. 32 771 59 13. Pierwsze staże rozpoczynają się 25 marca 2013 r.

W styczniu i lutym br. z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej skorzystało 10 901 osób. W ubiegłym roku do urzędu zgłoszono 2400 wolnych miejsc zatrudnienia, z czego 1052 w Rudzie Śląskiej. Na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrowane były 4242 osoby bezrobotne, w tym 2512 kobiet. Bez prawa do zasiłku było 3597 z nich (2144 kobiety), 908 nie ukończyło 25. roku życia (556 kobiet), a 301 to niepełnosprawni (176 kobiet).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter