Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Dodatkowe 7,4 mln zł na inwestycje

Dodatkowe 7,4 mln zł na inwestycje

Na konto urzędu miasta wpłynęło blisko 7,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto przeznaczy je na miejskie inwestycje, które realizowane będą w najbliższych dwóch latach. - Wykorzystamy je m.in. na projekty, które już zostały rozpoczęte: dalszą modernizację hali sportowej w Halembie oraz budowę nowej ekspozycji stałej w Muzeum Miejskim, a także na zadania, które wymagają pilnej realizacji, ale wcześniej nie ujęte zostały w budżecie. W ten sposób chcemy przeprowadzić modernizację dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16, modernizację zadaszenia targowiska w Wirku, czy odwodnienie terenu w rejonie budynku Straży Miejskiej – informuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Władze miasta oprócz wcześniej wskazanych inwestycji planują część środków z otrzymanej puli wykorzystać jako wkład własny do kolejnych termomodernizacji budynków wielorodzinnych w miejskim zasobie mieszkaniowym oraz na dalszą poprawę efektywności energetycznej w placówkach oświatowych, czy adaptację kolejnych lokali na mieszkania socjalne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. To element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. - Oczywiście cieszymy się z otrzymanych pieniędzy, gdyż każda złotówka jest dla nas ważna i ją szanujemy. Trzeba jednak powiedzieć głośno, że otrzymane teraz rządowe środki nie rekompensują w pełni ubytków, jakie ponieśliśmy w związku z mniejszymi wpływami z tytułu udziałów w podatku PIT. Te od początku roku są bowiem mniejsze o 8,4 mln zł – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Co istotne, udziały z PIT wpływają na konto miasta w miesięcznych transzach i tym samym zachowana jest cały czas jego płynność finansowa. Co również ważne, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można wykorzystać tylko na inwestycje, natomiast udziały w PIT pozwalają przeznaczyć je także na wydatki bieżące, niestety aktualnie samorządy w całym kraju mają teraz z tym największy problem. - To z tych pieniędzy pokrywamy coraz wyższe koszty związane z funduszem wynagrodzeń, utrzymaniem miejskiej infrastruktury, czy dopłacamy do systemu gospodarki odpadami – wskazuje prezydent.

Z 7,4 mln zł przyznanych Rudzie Śląskiej miasto w tym roku zamierza wykorzystać ponad 1,3 mln zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w 2021 i 2022 r.

Ogółem w tym roku w Rudzie Śląskiej na inwestycje z budżetu miasta przeznaczonych ma zostać blisko 81 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 15,6 mln zł, wykorzystanych zostanie na zadania z zakresu rewitalizacji. 14,4 mln zł pochłoną inwestycje drogowe, ponad 11 mln zł kosztować będą inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową, z czego większość trafi na termomodernizacje budynków w miejskim zasobie mieszkaniowym, natomiast 8 mln zł przeznaczonych zostanie na modernizację oświetlenia w mieście.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter