Header decorative image
Kir Żałobny

Dodatkowe 20 mln dla przedsiębiorców

Dodatkowe 20 mln dla przedsiębiorców

Kolejne 20 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. W sumie rudzcy właściciele firm i organizacje pozarządowe w ramach rządowej tarczy antykryzysowej mogą liczyć na 40 mln zł. Jest to maksymalna kwota dofinansowania przyznana dla  miasta.

- Do tej pory naszym przedsiębiorcom wypłacono już prawie 3 mln zł, a wnioski na różnego rodzaju dofinansowania cały czas są składane do rudzkiego urzędu pracy – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

O środki finansowe z Funduszu Pracy właściciele firm z Rudy Śląskiej mogli starać się już od  początku kwietnia. Mali przedsiębiorcy mogą wnioskować na przykład o 5 tysięcy zł pożyczki. Do rudzkiego urzędu pracy wpłynęło już 3700 wniosków w wersji elektronicznej i papierowej o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a  w  ramach tego wsparcia wypłacono jak na razie przeszło 2,6 mln zł.

- Nabór na tę formę dofinansowania prowadzimy bezterminowo. Cały czas można składać wnioski. Co więcej, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia - tłumaczy Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Rudzie Śląskiej mogą również wnioskować o   dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wniosek o dopłacenie części kosztów prowadzania działalności gospodarczej, złożyć może  także przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Dodatkowo o środki pieniężne starać się mogą organizacje pozarządowe w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne - dotyczy to także kościelnych osób prawnych czy klubów sportowych.  Nowy nabór wniosków na wspomniane  dofinansowania rozpoczął się 19 maja i potrwa do 2 czerwca br.

- W przypadku tych form pomocy jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od stopnia spadku obrotu będącego skutkiem trwającej epidemii – wskazuje dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej.

Do tej pory do rudzkiego urzędu pracy wpłynęło 269 wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną, niezatrudniającego pracowników i wypłacono już prawie 173 tys. zł. Z kolei w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne rudzki PUP do tej pory rozpatrzył 284 wnioski, a wypłacił prawie 105 tys. zł.

– Staramy się, żeby środki dla przedsiębiorców były wypłacane jak najszybciej. W tym celu utworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły, które w obsługę wniosków angażują pracowników różnych działów. Codziennie pełniony jest również dyżur telefoniczny  w sprawie wsparcia. Zainteresowanie jest ogromne, a liczba telefonów to kilkaset dziennie – dodaje Beata Płaczek, dyrektor rudzkiego PUP-u.

Szczegóły  na temat pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Tel. 32 771 59 11;  32 771 59 12; 32 771 59 15;  32 771 59 36 oraz na stronie: http://www.puprudaslaska.pl/

Przypomnijmy, że pakiet osłon dla rudzkich przedsiębiorców wprowadziły także władze Rudy Śląskiej. Dotyczą one w głównej mierze obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych należących do miejskiego zasobu. Ponadto przedsiębiorcy do rudzkiego magistratu mogą kierować wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości czy umorzenie części zaległości.

- Otrzymaliśmy już kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Wszystkie one są na bieżąco analizowane, kontaktujemy się także z wnioskodawcami w celu weryfikacji danych lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów – informuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Decyzją rudzkich władz do końca maja wstrzymane będą także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z  tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na  dodatkowe koszty.

Każda firma lub instytucja z terenu Rudy Śląskiej, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może także liczyć na zwolnienie z opłaty śmieciowej. Tutaj warunkiem jest złożenie tzw. deklaracji „zerowej” za ten czas.

- Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość, bo na przykład w budynku są też inne firmy lub mieszkania, to informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji – precyzuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oferuje także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Dotyczy ona możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do spółki.

Wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez miasto w związku z epidemią koronawirusa znajdują się na stronie www.rudaslaska.pl/koronawirus.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter