Header decorative image
Kir Żałobny

Dodatkowa pomoc prawna

Dodatkowa pomoc prawna

Dodatkowe punkty bezpłatnej pomocy prawnej zostaną uruchomione w Rudzie Śląskiej. Władze miasta przekazały na ten cel pieniądze organizacjom pozarządowym. Dzięki temu od marca z nieodpłatnych porad prawników mogą korzystać również te osoby, które nie spełniają kryteriów ustawowych. Obecnie w punktach finansowanych przez rząd z porad prawnika i adwokata mogą skorzystać m.in. osoby do 26 i po 65 roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, a także korzystające z pomocy społecznej lub poszkodowane w wyniku kataklizmów.

Uruchamiając dodatkowe dyżury prawników wypełnimy lukę, która powstała z powodu ograniczeń przyjętych przez parlament – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Często pomocy prawnej potrzebują również ludzie w średnim wieku, a nie mają na to pieniędzy. Chcemy umożliwić konsultacje prawne wszystkim osobom, które tego potrzebują - dodaje. 

Przypomnijmy, że rządowe punkty bezpłatnej pomocy prawnej w całym kraju funkcjonują od stycznia tego roku. W Rudzie Śląskiej działa 6 takich punktów. – W pierwszym miesiącu z bezpłatnej pomocy prawnej w naszym mieście skorzystało 130 osób, ale ponad 100 musiało odejść „z kwitkiem”, ponieważ nie spełniało kryteriów ustawy – tłumaczy Barbara Harczyńska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Z myślą o tych mieszkańcach władze Rudy Śląskiej zdecydowały się przeznaczyć dodatkowe środki na dyżury radców prawnych. Prowadzone one będą przez trzy rudzkie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkie Konto Pomocy oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. – Na ten cel przeznaczamy z budżetu miasta 60 tys. zł – informuje Barbara Harczyńska.

Porady prawne prowadzone przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza odbywać się będą w każdy poniedziałek, w godzinach od 16 do 18 w pomieszczeniach Klubu Młodzieżowego w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul. Solidarności 21. - Pytania będzie można również zadawać telefonicznie pod nr 32 244 56 29 oraz drogą mailową. Taki kontakt będzie szczególnym ułatwieniem dla osób schorowanych czy niepełnosprawnych, które niejednokrotnie borykają się z problemami prawnymi, a ich stan zdrowia nie pozwala im na wyjście z domu – podkreśla Alina Szulirz, prezes stowarzyszenia.

Dyżury adwokata, prawnika i doradcy obywatelskiego prowadzić będzie Rudzkie Konto Pomocy. Odbywać się one będą w siedzibie stowarzyszenia w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Markowej 22 w poniedziałki i środy od 15 do 19 oraz w piątki od 9 do 13. W celu umówienia wizyty można się kontaktować telefonicznie pod numerem 698 451 777 czynnym w godzinach pracy biura.

Dyżury radcy prawnego oraz prawnika od 14 marca prowadzone będą również przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Osiedlowej. Radca prawny będzie przyjmował we wtorki od 16 do 18, natomiast prawnik w środy od 18:30 do 20 oraz w czwartki od 16 do 18. Ponadto stowarzyszenie oferować będzie mobilną pomoc prawną dla osób chorych i niepełnosprawnych – Wśród osób, które nie mogą skorzystać z ustawowej pomocy prawnej są również ci, którzy z powodu choroby, czy niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie dostać się do siedziby ośrodka porad obywatelskich. My tę możliwość dajemy poprzez telefoniczne umówienie dogodnego terminu, w którym prawnik pojedzie do domu takiej osoby i na miejscu udzieli porady – wyjaśnia Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia w mieście działa 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W trzech punktach pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Miasto na ten cel otrzyma w tym roku dotację w wysokości 370 800 złotych. Więcej informacji o tym komu taka pomoc prawna przysługuje, jakiej jest jej zakres oraz harmonogram dyżurów znajdują się na stronie http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter