Kir Żałobny

Dobry sposób aktywizacji bezrobotnych

Dobry sposób aktywizacji bezrobotnych

Prace społecznie użyteczne organizowane w Rudzie Śląskiej zaczynają powoli przynosić coraz większe efekty. W ubiegłym roku ze 176 osób, które uczestniczyły w realizowanym przez MOPS i Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej programie 27 znalazło pracę. W tym roku spośród osób świadczących prace społecznie użyteczne pracę podjęło już 7 osób.

W realizowanym od kilku lat programie prac społecznie użytecznych uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne, które nie mają już prawa do zasiłku i które korzystają z pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej starają się przygotować i zmotywować bezrobotnych do skutecznego poszukiwania pracy oraz wykształcić w nich nawyki i dyscyplinę pracowniczą. – Staramy się pomagać im kompleksowo w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Oprócz pracy zapewniamy możliwość korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz organizujemy indywidulane oraz grupowe zajęcia o charakterze aktywizującym – podkreśla dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej, Krystian Morys.

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonują szereg prac porządkowych na terenie Rudy Śląskiej. Likwidują m.in. nielegalne wysypiska śmieci oraz realizują prace remontowe i konserwatorskie na terenie różnych rudzkich instytucji, organizacji i placówek. Tylko w tym roku od marca do końca maja w ramach prac zebrano 110 tysięcy litrów odpadów oraz wysprzątano kilka większych nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta. Dodatkowo przeprowadzono szereg prac porządkowych, remontowych i konserwatorskich, m.in. dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a nawet Komisariatu V Policji oraz Komendy Miejskiej Policji. – O tym, że nasze działania mają sens świadczą propozycje pracy dla niektórych osób biorących udział w programie ze strony instytucji i placówek, w których prace społecznie użyteczne były wykonywane – zwraca uwagę dyrektor Krystian Morys. – W miejscach tych dostrzeżono zalety bezrobotnych, jako pracowników, dzięki temu mogli się oni uniezależnić od pomocy społecznej - dodaje.

W ten sposób pracę znalazł pan Marian /56 lat/. Przez ostatnie lata mężczyzna pracował jedynie dorywczo. W marcu ubiegłego roku wziął udział w pracach społecznie użytecznych. Pracował m.in. w jednej ze szkół, gdzie były realizowane prace remontowe i porządkowe. Kiedy dyrektor placówki zgłosiła chęć zatrudnienia na umowę o pracę dwóch osób, pracownicy Klubu Integracji Społecznej MOPS jednogłośnie zaproponowali właśnie pana Mariana. Dostrzeżono, że jest on solidnym i dokładnym pracownikiem. Dzięki temu od września ubiegłego roku mężczyzna pracuje w szkole podstawowej, jako dozorca. Dziś podkreśla, że nigdy jeszcze nie miał lepszej i stabilniejszej pracy.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Rudzie Śląskiej od 2006 roku. Dyrektorem MOPS-u była wtedy obecna prezydent miasta, Grażyna Dziedzic. To dzięki niej w ubiegłym roku znacznie wzrosła grupa osób uczestniczących w pracach. – Prace społecznie użyteczne są zauważalne w naszym mieście. Wielu pracodawców ma możliwość przełamania pewnych stereotypów i uprzedzeń, dotyczących bezrobotnych klientów pomocy społecznej, które są krzywdzące dla tych osób – podkreśla Grażyna Dziedzic. Pracodawcy, którzy zgłaszają gotowość przyjęcia do pracy klientów pomocy społecznej, przyjmują najczęściej osoby po 50. roku życia, czyli takie, które z uwagi na wiek mają ograniczone możliwości uzyskania zatrudnienia.

W tym roku rudzki MOPS po raz kolejny otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 110 tys. złotych, na realizację „Gminnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. To w jego ramach organizowane są prace społecznie użyteczne. Dzięki temu 10 kolejnych osób będzie miało możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej, a kolejnych 30 będzie aktywizowanych zawodowo. Wszystkie uczestniczą oczywiście w pracach społecznie użytecznych. W sumie na przestrzeni ostatnich lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał na realizację tego programu 680 tysięcy złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter