Kir Żałobny

Do sześciu razy sztuka

Do sześciu razy sztuka

Rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sprzedane. Dziś w rudzkim magistracie odbyła się publiczna aukcja sprzedaży PEC-u. Nowym właścicielem spółki będzie Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. To już szósta próba sprzedaży spółki. Tym razem udana.

Ofertą sprzedaży 27 565 udziałów PEC-u, stanowiących 70,78 procent kapitału zakładowego spółki, początkowo zainteresowanych było kilku inwestorów. Trzy podmioty złożyły wnioski o możliwość zbadania sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki. Ostatecznie wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, czyli 4 134 750 złotych wpłaciła tylko jedna - Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Wobec braku innych oferentów rudzki PEC został sprzedany za cenę wywoławczą, czyli 41 347 500 złotych. – Bardzo się cieszę, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej trafiło w ręce innego rudzkiego przedsiębiorstwa, które w swojej strategii rozwoju zakłada utrzymanie roli wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej – podkreśliła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Nie ukrywała przy tym, że sprzedaż PEC-u w znacznym stopniu poprawi sytuację finansową miasta.

Harmonogram prywatyzacji rudzkiego PEC-u został precyzyjnie określony. Miesiąc temu Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż spółki. Jeszcze wcześniej władze miasta przeprowadziły konsultacje z działającymi w przedsiębiorstwie związkami zawodowymi. Prezydent Dziedzic zapewniła je, że jeżeli nowy właściciel dokona zwolnień w spółce, to miasto zapewni zwalnianym pracę w innych spółkach miejskich. Jeszcze w 2009 roku w przedsiębiorstwie zatrudnionych było 155 osób, tymczasem dziś pracuje w nim 136 pracowników. Nowy właściciel spółki do końca roku powinien uporać się ze wszystkimi formalnościami, w tym uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dopiero po jej uzyskaniu będzie możliwe podpisanie aktu sprzedaży spółki. Władze miasta przewidują, że powinno to nastąpić jeszcze w tym roku.

Sprzedając udziały w rudzkim PEC-u miasto chce zapewnić mu lepsze warunki do dalszego rozwoju. Spółkę czeka sporo inwestycji niezbędnych nie tylko do utrzymania dotychczasowej infrastruktury ciepłowniczej, ale również rozwoju PEC-u.  Obecny zarząd spółki w strategii rozwoju szczególny nacisk kładzie na modernizację sieci przesyłowej oraz pozyskiwanie nowych odbiorców. Tylko w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne przedsiębiorstwa zamknęły się w kwocie prawie 5 mln złotych.

Okazuje się, że termomodernizacja budynków oraz racjonalizacja zużycia ciepła spowodowały, że zamawiana przez odbiorców moc ciepła, z roku na rok, spada. W 2007 roku odbiorcy zamówili ponad 184,5 megawatów, natomiast w roku ubiegłym 174,4 megawatów. Mimo to przychody ze sprzedaży ciepła rosną. W latach 2007 i 2008 kształtowały się one na poziomie prawie 44 mln złotych, a w 2010 roku wyniosły 62,4 mln złotych. Ubiegłoroczny zysk netto rudzkiej spółki ciepłowniczej wyniósł ponad 715 tysięcy złotych. Ponad połowę tej kwoty miasto otrzymało w formie dywidendy.

Rudzki PEC to jedna z większych niesprywatyzowanych spółek ciepłowniczych w województwie śląskim. Firma dostarcza ciepło do ponad 1,1 tys. obiektów. Ciepło kupuje głównie od elektrociepłowni węglowych. Spółka wytwarza również ciepło w 40 lokalnych kotłowniach gazowych i olejowych. Łączna długość sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych wynosi w sumie 122 km, z czego ponad 71 kilometrów to sieci ciepłownicze. Pozycja spółki na rynku jest mocna i ustabilizowana. Wskaźniki płynności finansowej utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Wartość wskaźników zadłużenia i poziom kapitału obrotowego wskazują, że nie ma zagrożenia utraty przez PEC płynności finansowej w dłuższej perspektywie. Problemem jest znacznie zdekapitalizowana infrastruktura techniczna przedsiębiorstwa. Stopień dekapitalizacji wynosi ponad 66 proc.

Dzisiejsza aukcja sprzedaży rudzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to szósta, tym razem udana, próba prywatyzacji. Po raz pierwszy władze miasta próbowały sprzedać spółkę na przełomie 2009/2010 roku. Wówczas wybrano tryb negocjacji. Niestety nie zakończyły się one sukcesem. Kolejne cztery próby, dwie wiosną i kolejne dwie jesienią 2010 roku, już w trybie aukcji również zakończyły się niepowodzeniem. Brak środków ze sprzedaży PEC-u jest źródłem obecnych problemów budżetowych miasta. Poprzednie władze miasta ujęły środki z tytułu sprzedaży PEC-u w wydatkach budżetu miasta. Skończyło się to deficytem budżetu w wysokości około 60 mln złotych.

Przyszły właściciel rudzkiego PEC-u – Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. działa na rynku od 1995 roku. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej i przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. W 2004 roku w drodze następstwa prawnego 100 procent udziałów w spółce przejęła Kompania Węglowa. Dziś spółka „Carbo-Energia” jest właścicielem 4 ciepłowni /Bielszowice, Wanda, Halemba, Nowy Wirek/ oraz jednej elektrociepłowni /Mikołaj/.Strategia spółki zakłada utrzymanie roli wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter