Header decorative image
Kir Żałobny

Do Rudy Śląskiej po dobre praktyki

Do Rudy Śląskiej po dobre praktyki

Klaster ICT & Multimediów HUB CLUB z Rudy Śląskiej wzorem dla innych. Z jego działalnością zapoznali się ostatnio przedstawiciele rumuńskiego miasta Iasi. - Goście wybrali nasz klaster jako model polskiej organizacji klastrowej, która aktywnie działa na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy którym działa klaster.

Iasi jest dynamicznie rozwijającym się centrum branży IT, rozpoznawalnym i cenionym na rynku międzynarodowym. - Spotkanie było dla nas możliwością omówienia potrzeb i korzyści wynikających ze współpracy w klastrze oraz określenia źródeł zadowolenia jego członków – podkreśla jeden z uczestników spotkania, Marius Sorin Danga, dyrektor Deputy Executive ADI EURONEST IT&C Hub.

W rozmowach uczestniczyli również Dumitru-Tudor Jijie, dyrektor Euroregionu Siret-Prut-Nistru oraz Cristina Nastasa, Operational Manager Eastern Marketing Insights. Wyrazili oni duże zainteresowanie realizacją wspólnych projektów ponadnarodowych. - Cieszymy się z tej wizyty, ponieważ świadczy o skuteczności pracy klastra oraz o tym, że nasze działania są dostrzegane nie tylko w kraju, ale i zagranicą – mówi Joanna Sochacka.

Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club chętnie korzysta z okazji do wymiany doświadczeń z partnerami z zagranicy. W październiku ubiegłego roku we współpracy z Business Region Goteborg zorganizował w Szwecji Polish & Swedish IT Networking Day. Spotkanie odbyło się dzień przed organizowanym w Göteborgu Software Development Day – konferencją dla specjalistów zajmujących się innowacyjnymi sposobami tworzenia oprogramowania. W tym samym miesiącu klaster uczestniczył w Tokio w prestiżowym wydarzeniu branżowym - Japan IT Week.

Zainicjowany w Rudzie Śląskiej Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club powstał dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Grupa od ponad dwóch lat aktywnie działa na arenie regionalnej i międzynarodowej. Klaster skupia 34 firmy nie tylko ze Śląska, ale też z Gdańska, Łodzi, Warszawy, dwie instytucje otoczenia biznesu oraz dwie śląskie uczelnie - Uniwersytet Śląski oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przedsięwzięcie ma na szczególnym względzie m.in. umacnianie marki śląskich przedsiębiorców IT, budowanie sieci kooperacji uczestników, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, generowanie innowacyjnych pomysłów, organizowanie wspólnych działań promocyjnych oraz tworzenie infrastruktury badawczo – rozwojowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter