Kir Żałobny

„Do Hymnu!”

„Do Hymnu!”

Szkoła Podstawowa nr 18 jako jedyna w Rudzie Śląskiej zakwalifikowała się do 5. edycji konkursu „Do Hymnu!”, który organizuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest odśpiewanie przez przynajmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych. Prezentacja konkursowa rudzkiej placówki odbędzie się 9 listopada o godz. 13.30, a przewodniczącym jury będzie prof. Wiesław Delimat z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada br.

– W całej szkole rozbrzmiewa już nie tylko Mazurek Dąbrowskiego, ale także „Rota” oraz „Gaude Mater Polonia”, które wybraliśmy do prezentacji konkursowej – mówi Grażyna Miliczek, dyrektor SP nr 18. – Uczniowie ćwiczą pod okiem Sandry Loski, która pełni funkcję dyrygenta i jest organizatorką konkursu w naszej szkole – dodaje. Warto podkreślić, że w przedsięwzięciu bierze udział około 200 uczniów rudzkiej placówki.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia był nabór wśród szkół, które wysłały zgłoszenia do konkursu. W tym roku wpłynęły one od 355 podstawówek, spośród których 300 zakwalifikowało się do przesłuchań. Kolejnym działaniem były warsztaty dla nauczycieli, którzy w swoich placówkach przygotowują uczniów do przesłuchań konkursowych. Wzięło w nich udział 100 osób. Program obejmował zajęcia z dyrygowania, interpretacji literackiej i muzycznej pieśni oraz praktyczną analizę problemów wykonawczych utworów. Warsztaty prowadzili uznani wykładowcy akademiccy i jednocześnie członkowie komisji konkursowej: prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. zw. dr hab. Roman Grucza, prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski (Akademia Muzyczna w Poznaniu i Akademia Sztuki w Szczecinie), prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (Akademia Muzyczna w Gdańsku) oraz przewodniczący gremium jurorskiego, Pan Krzysztof Kozłowski (Stowarzyszenie Iuvenales Cantores Lodziensis - pro Europe  Łódź). Obecnie trwają przesłuchania w poszczególnych placówkach, które potrwają do 25 listopada br.

- W konkursie startujemy po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że się pozytywnie wyróżnimy – mówi Grażyna Miliczek. – Nagrody są bardzo atrakcyjne, bo I miejsce to 20 tys. zł., II – 15 tys. zł., a III to 10 tys. zł. Będą również przyznane wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 tys. zł. Jest więc o co walczyć, choć dla nas najważniejsze są wartości, które promuje konkurs – podkreśla dyrektor SP 18.

„Do Hymnu!” to ogólnopolski konkurs skierowany do szkół podstawowych. Przynajmniej połowa uczniów wspólnie, jednogłosowo wykonuje hymn i dwie wybrane pieśni hymniczne. Jego celem jest przede wszystkim nauka śpiewania Hymnu Państwowego i pieśni hymnicznych, zainteresowanie historią Polski, wzbudzanie postaw patriotycznych, ale także integracja młodych ludzi i budowanie wspólnoty. Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal 154 tysiące uczniów z ok. 854 szkół (I edycja: ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół, II edycja – 46 tys. uczniów z 250 szkół, III edycja – 18 tysięcy uczniów ze 136 szkół, IV edycja – 24 tys. uczniów z 174 szkół). Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter