Header decorative image
Kir Żałobny

Dialog Ekspercki w rudzkim PUPie

Dialog Ekspercki w rudzkim PUPie

Na jakich zasadach zatrudnia się cudzoziemców, jakie są obowiązki pracodawców wobec ZUS, jak otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas Dialogu Eksperckiego w rudzkim Urzędzie Pracy. Na pytania przedsiębiorców odpowiadać będą m.in. specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego. Wydarzenie odbędzie się w Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. 27 stycznia br. /środa/ od 9.00 do 12.00.

Wydarzenie będzie okazją do tego, by w jednym miejscu i w jednym czasie skupić instytucje, z którymi stale współpracują przedsiębiorcy – tłumaczy Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Dzięki temu pracodawcy oraz osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, będą mogli porozmawiać z ekspertami i uzyskać potrzebne informacje. Czasem bywa tak, że jedno zagadnienie wymaga konsultacji z kilkoma odrębnymi urzędami czy instytucjami. Podczas Dialogu Eksperckiego będzie to można zrobić w jednym miejscu, a to oznacza znaczną oszczędność czasu – dodaje.

Porad będą udzielać przedstawiciele: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej, Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz rudzkiego Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy.

Oprócz bezpośredniej rozmowy z ekspertami odbędą się również krótkie wykłady:

9:05 Straż Graniczna: Zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

9:25 Śląski Urząd Wojewódzki: Zezwolenie na pracę i pobyt    czasowy.

9:45 Państwowa Inspekcja Pracy: Podstawy prawa pracy.

10:05 Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Prowadzisz działalność gospodarczą. Poznaj swoje obowiązki wobec ZUS.

10:25 Urząd Skarbowy: Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych od stycznia 2016r.

10:45 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej: Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Dialog Ekspercki odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów Aby dokonać zapisu na mini wykłady należy przesłać swoje dane na adres karu@praca.gov.pl. Udział można również zgłosić telefonicznie pod numerami: 32 771 59 95, 32 771 59 85, 32 771 59 18.

W Rudzie Śląskiej na koniec 2015 roku było zarejestrowanych 9794 firm, w tym 627 nowych. W zeszłym roku Powiatowy Urząd Pracy udzielił 93 dotacje na łączną kwotę ponad 2 mln złotych. Warto wspomnieć, że w tym czasie PUP rozpoczął realizację 10 projektów o wartości ponad 5 mln złotych.

W zeszłym roku rudzki Urząd Pracy dysonował 3397 ofertami pracy. Stopa bezrobocia w mieście w listopadzie 2015 wynosiła 6,7%, natomiast w województwie śląskim 8,1%, a w kraju 9,6%.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter