Header decorative image
Kir Żałobny

„Deszczówka” gotowa

„Deszczówka” gotowa

Zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie. Dzięki niej odwodnione zostaną ulice Zabrzańska i Kokotek oraz przylegające do nich tereny. W ramach inwestycji, która kosztowała 3,9 mln zł, przebudowane zostało również skrzyżowanie tych ulic.

Budowa kanalizacji deszczowej w mieście to jeden z priorytetów władz miasta. – Przewaga kanalizacji ogólnospławnej w mieście powoduje, że woda z opadów niepotrzebnie trafia do oczyszczalni ścieków. Dlatego tak ważny jest dla nas rozwój sieci kanalizacji deszczowej – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulica Zabrzańska biegnie równolegle do Drogowej Trasy Średnicowej przez tereny przemysłowe. Zakłady funkcjonują też przy ul. Kokotek, która po obfitych opadach była zalewana. Celem inwestycji jest odwodnienie pasów drogowych tych ulic poprzez odprowadzenie do rzeki Czarniawki wód opadowych.

- Pierwszy etap objął pogłębienie rowu po stronie południowej od DTŚ wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i położeniem rur w jego części, przejście kanałem głównym kanalizacji deszczowej pod DTŚ i ul. Zabrzańską w przedłużeniu ul. Kokotek oraz wykonanie kanałów deszczowych w ciągu ul. Zabrzańskiej, w kierunku wschodnim oraz w kierunku Urzędu Skarbowego – mówi Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. Łączna długość nowej kanalizacji wyniosła ok. 1 km. Dodatkowo przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Zabrzańskiej i Kokotek. Konstrukcję jezdni ul. Kokotek dostosowano do zwiększonego obciążenia, przebudowano chodniki, powstały ścieżki rowerowe.

Kolejny etap zadania będzie obejmował budowę kanalizacji w kierunku zachodnim wzdłuż Urzędu Skarbowego i terenów przemysłowych znajdujących się za nim. – Będzie to istotna dla przedsiębiorców inwestycja. Istniejąca w tym rejonie stara kanalizacja jest zniszczona i nie spełnia swojej roli – podkreśla Jacek Otrębski.

Przypomnijmy, że w październiku zakończyła się warta prawie 2,5 mln zł budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kłodnickiej. Inwestycja objęła budowę kanału deszczowego, odwadniającego pas drogowy ul. Kłodnickiej, na odcinku od ronda w ciągu ul. 1 Maja do budynku nr 54 na wysokości kopalni „Halemba”, z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego na terenie Parku Wodnego „Aquadrom” oraz odtworzenie nawierzchni jezdni na całej szerokości ulicy wraz z nowym oznakowaniem poziomym. Na zadania związane z budową kanalizacji deszczowej z budżetu miasta przeznaczono w tym roku 6,5 mln zł. Oprócz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zabrzańskiej, Kokotek i Kłodnickiej zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w ulicach Solidarności, Energetyków, Międzyblokowej i Zamenhofa.

Władze Rudy Śląskiej planują też pozyskać 150 mln zł unijnego dofinansowania na budowę systemu ochrony przeciwpowodziowej. Miasto wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło niedawno prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Jego zakres ma obejmować przebudowę, remont lub odtworzenie około 95 km istniejących sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz budowę około 40 km nowej „deszczówki”. Na kolektorach zabudowanych ma zostać 100 urządzeń podczyszczających. Dodatkowo wykonanych ma zostać 20 nowych wylotów brzegowych, a 45 kolejnych ma być przebudowanych. Miasto zamierza również wyregulować 10 km rzek i potoków przepływających przez Rudę Śląską oraz stworzyć system wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń powodziowych. Władze Rudy Śląskiej chcą też wybudować trzy zbiorniki retencyjne - w Kochłowicach, Bielszowicach i Bykowinie.

Od nowego roku zadania związane z remontami i konserwacją kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych w Rudzie Śląskiej realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zarządzanie całością kanalizacji w mieście przez jedną spółkę ułatwi starania się o dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji deszczowej z funduszy europejskich. Zyskają również sami mieszkańcy. Do tej pory starając się o uzgodnienia branżowe, związane z kanalizacją sanitarną i deszczową, musieli się zwracać do dwóch różnych instytucji. Teraz się to zmieni, gdyż sprawy te skupione będą w jednym miejscu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter