Kir Żałobny

Deklarować, segregować, płacić

Ponad 100 mieszkańców Kochłowic przyszło na dzisiejsze spotkanie z prezydent miasta. „Ustawa śmieciowa” i związany z nią obowiązek segregacji śmieci oraz naprawy nawierzchni drogowych to zagadnienia, których omawianie zajęło najwięcej czasu.

Prezydent miasta informowała mieszkańców o obecnej sytuacji finansowej miasta i inwestycjach, które są realizowane i planowane na najbliższą przyszłość. – W tym roku planujemy m.in. stworzenie kolejnych 110 miejsc parkingowych, 16 km ścieżek rowerowych, modernizację placówek oświatowych – wyliczała Grażyna Dziedzic. – Gdzie się da wprowadzamy oszczędności, poprzez na przykład termomodernizację szkół, budynków użyteczności publicznej takich jak siedziba Straży Miejskiej, której koszt utrzymania spadł o 30%. Oszczędzamy dzięki grupowym zakupom energii, do których w przyszłym roku chcą dołączyć rudzkie parafie. W przyszłym roku chcemy przejść na oświetlenie ledowe, co też da nam wymierne korzyści - mówiła prezydent miasta. – Pragnę jednak podkreślić, że oszczędności nie odbywają się kosztem mieszkańców – podkreśliła. – Zbliża się kolejny okres finansowania projektów z Unii Europejskiej – przypomniała Grażyna Dziedzic. – Staramy się więc, by nasze miasto było dobrze przygotowane, by w latach 2014-2020 sięgnąć po jak najwięcej środków unijnych.

Mieszkańcy Kochłowic, podobnie jak wcześniej mieszkańcy Chebzia i Halemby, mieli szereg pytań dotyczących wdrażania nowej „ustawy śmieciowej”. – Deklarować, segregować, płacić – taki jest obowiązek wymagany ustawą przyjętą przez polski parlament – mówiła Ewa Morys, kierownik referatu odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Zmienia się cały system gospodarowania odpadów, musimy to wszyscy zaakceptować i wypełniać obowiązek narzucony przez ustawodawcę – podkreśliła. Ewa Morys przypomniała mieszkańcom, że do 31 marca każdy jest zobowiązany złożyć deklarację śmieciową i najlepiej już teraz wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz śmieci. – Jeśli mieszkamy w budynku wielorodzinnym to nie musimy się martwić, bo deklaracje złożą za nas spółdzielnie – przypominała.


- Istniejące instalacje do utylizacji śmieci nie spełniają swoich zadań – mówił Michał Pierończyk. – Dlatego potrzebna jest rewolucja. Do końca 2020 roku nasze śmieci muszą osiągnąć pewien poziom recyklingu narzucony przez UE, a jeśli się tak nie stanie będziemy płacić poważne kary – przypominał zastępca prezydent miasta. Mieszkańców interesowała forma całego procesu odbioru śmieci i ich późniejszego przetworzenia. – Gdzie będą transportowane posegregowane śmieci? – pytał jeden z mieszkańców. – Śmieci zostaną skierowane do przedsiębiorcy, który jest wyposażony w odpowiednie instalacje do ich przerobienia – informowała Ewa Morys. – W zeszłym tygodniu został ogłoszony przetarg i już pod koniec kwietnia będziemy wiedzieć, jaka firma będzie wywozić odpady, które są wytwarzane w państwa gospodarstwach domowych – tłumaczyła. - Warto podkreślić, że segregację odpadów rozpoczyna się już w domu – śmieci, które produkujemy musimy podzielić m.in. na papier, szkło, plastik i wyrzucić do odpowiednich kubłów – zaznaczyła prezydent miasta. – Urząd miasta będzie przeprowadzał kontrole, czy odpady są dobrze segregowane, a brak wywiązywania się z tego obowiązku będzie pociągał za sobą kary – mówiła Grażyna Dziedzic. Prezydent miasta przytaczała rozwiązania problemu śmieci, jakie mają zastosowanie w Unii Europejskiej. – Być może będziemy państwu dostarczać worki, na których będą numery mieszkań – mówiła. – Jesteśmy dopiero na progu wdrażania tego systemu, więc musimy się przekonać, jak ustawa i przepisy odnoszące się do niej będą funkcjonować w praktyce. Obecny przetarg jest rozpisany na półtora roku, a później zasady mogą ewaluować – zauważyła.

Problemem szeroko omawianym na spotkaniu był również stan dróg w Kochłowicach. – Opracowywana jest obecnie dokumentacja ulicy Przemysłowej i Jagiełły – informował Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. – Pod koniec bieżącego roku rozpoczną się roboty na ul. Przemysłowej, a inwestycja na ul. Jagiełły będzie planowana do realizacji w przyszłorocznym budżecie. W tym roku będzie również realizowana inwestycja na ul. Średniej, a już w czerwcu powinny się zakończyć prace na ul. Moniuszki – mówił. Zostaną wprowadzone także zmiany na ulicy Piłsudskiego – będzie poprowadzona tu trasa rowerowa poprzez wydzielenie pasów dla rowerzystów po obu stronach jezdni. – Most na ul. Tunkla, przy ul. Przemysłowej będzie w bieżącym roku rozbierany – wyliczał. – Rozpocznie się również rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Pordzika. Romuald Pasternok z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informował mieszkańców, że gmina ma zawarte ugody z poszczególnymi oddziałami Kompani Węglowej na naprawy dróg. – Teren Kochłowic górniczo się uspokoił – mówił. – W związku z tym możliwa jest docelowa naprawa dróg, m.in. ulic: Radoszowskiej, Oświęcimskiej, Młodzieżowej. Kopalnia opracowała analizy opłacalności remontu poszczególnych odcinków tych ulic i zaproponowała usunięcie szkód w formie wypłaty jednorazowych odszkodowań – informował. – Jednak z uwagi na niezadowalające miasto wysokości zaproponowanych odszkodowań gmina zwróciła się do przedsiębiorcy górniczego o wykonanie remontów dróg. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowych.

Kolejne spotkanie prezydent miasta odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 17.00 w R.O.D. Sielanka w Bykowinie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter