Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Decyzja negatywna

Decyzja negatywna

Miasto Ruda Śląska nie zgadza się na budowę instalacji przetwarzania niebezpiecznych odpadów na terenie dawnych składowisk elektrowni Halemba. Dziś podpisana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji tej inwestycji. – Brak decyzji środowiskowej z naszej strony blokuje inwestorowi staranie się o kolejne decyzje – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że zakład przetwarzania, w tym odzysku odpadów miał powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni „Halemba”. Jest ono zlokalizowane kilkaset metrów od najbliższych zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w Halembie - Starej Kuźnicy. Głównym celem inwestycji miała być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych w dużej mierze do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

– Na tego typu składowisku przez okres 50 lat od jego zamknięcia nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, a także instalacje poza tymi, które związane są z jego funkcjonowaniem. To główny powód wydania negatywnej decyzji – tłumaczy wiceprezydent Mejer. – Niezwykle istotne jest również to, iż sami mieszkańcy mocno sprzeciwili się budowie instalacji w tym miejscu – dodaje.

Z opinią mieszkańców na temat inwestycji władze zapoznały się w kwietniu tego roku podczas spotkania zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2. W ramach konsultacji dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do urzędu miasta wpłynęło 138 wniosków i uwag. Do magistratu wpłynęło też dwie petycje, w sumie podpisane przez blisko 1000 osób niezgadzających się na budowę instalacji.

Od podpisanej dzisiaj decyzji stronom oraz organizacjom ekologicznym działającym na prawach strony przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Odwołanie powinno wpłynąć do rudzkiego magistratu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji. W sytuacji braku protestów po tym czasie decyzja stanie się prawomocna.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter