Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Dbają o bezpieczeństwo

Dbają o bezpieczeństwo

Rudzianie mogą czuć się bezpiecznie w swoim mieście – tak wynika z raportów przedstawionych przez policję, straż pożarną, prokuraturę i sanepid. Ze statystyk mundurowych wynika, że w Rudzie Śląskiej spada liczba przestępstw a równocześnie rośnie ich wykrywalność. Jest też bezpieczniej na drogach. Więcej pracy mieli natomiast w ubiegłym roku rudzcy strażacy, którzy interweniowali o ponad 200 razy więcej niż w 2014 roku. Bezpieczeństwo w Rudzie Śląskiej stale poprawia się m.in. dzięki pieniądzom, które służby otrzymują z budżetu miasta. Na ten cel w zeszłym roku z gminnej kasy przekazano prawie 340 tys. zł.

W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła ponad 3,5 tys. postępowań przygotowawczych, o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat. Dla przykładu w 2011 roku postępowań było ponad 5,7 tys. Jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7% w 2014 roku do 64,1% w roku 2015. Wśród przestępstw najwięcej było kradzieży – 761 oraz kradzieży z włamaniem – 413. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 327 wszczętych postępowań. - Cieszy nas pozytywny trend w wynikach, ale mamy też świadomość, że są obszary, w których czeka nas ciężka praca – powiedział mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, komendant miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

Ważną częścią pracy policjantów w Rudzie Śląskiej jest dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Znacząco zwiększyła się liczba policjantów pełniących służbę na drodze, co z pewnością przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa – w ubiegłym roku spadła zarówno liczba kolizji, jak i wypadków w stosunku do 2014 r., w tym wypadków z udziałem pieszych.

Wzrost dotyczył także liczby funkcjonariuszy patrolujących miasto. W skali roku zrealizowano prawie 17,5 tys. służb patrolowych, przy 12,6 tys. w służbach w 2014 r. Przeprowadzono także 477 patroli dodatkowych oraz 263 patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. W sumie ujawniono ponad 8,5 tys. wykroczeń zakończonych postępowaniem mandatowym, co stanowi spadek o 1,6 tys. w stosunku do 2014 r. Najwięcej było wykroczeń przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości, mieniu oraz porządkowi w ruchu na drogach. Do Sądu Rejonowego skierowano 1950 wniosków o ukaranie sprawców.

W 2015 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 260 tys. zł. Największa część tych pieniędzy - 100 tys. zł, przeznaczona została na dodatkowe patrole. Dzięki dotacji miasta rudzcy policjanci mogli m.in. kupić samochody, zestawy komputerowe, a nawet kaski ochronne. Dodatkowe 20 tys. zł przeznaczono na patrole realizowane przez słuchaczy Szkoły Policji.

Dobra ocena 2015 roku wyłania się również z danych rudzkiej prokuratury. Pozytywnie ubiegły rok ocenił Paweł Tomaka, zastępca prokuratora rejonowego w Rudzie Śląskiej. - Wykazaliśmy się najniższym wskaźnikiem zaległości w całym okręgu prokuratury w Gliwicach – podkreślił. Rudzcy prokuratorzy załatwili 3614 spraw, czyli więcej w niż w ubiegłym roku wpłynęło. – Zostaliśmy też wybrani do pilotażu Systemu Organizacji Terminarza Rozpraw. Już od 1 stycznia 2015 r. testowaliśmy we współpracy z Sądem Rejonowym ten system, który później został wdrożony w całej Polsce – dodał.

Więcej pracy mieli w ubiegłym roku rudzcy strażacy, którzy interweniowali ponad 1,4 tys. razy, o ponad 200 więcej niż w 2014 roku. Najczęściej, bo w 827 przypadkach, przyczyną interwencji były pożary. Aż 322 wyjazdy spowodowane były pożarami traw i nieużytków. – To o 78 więcej niż w 2014 roku – podkreślił mł. bryg. Andrzej Małysiak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Niestety, 67 razy strażaków angażowały fałszywe alarmy. Wzrosła liczba poszkodowanych, ale tylko jedna osoba straciła życie, przy 10 ofiarach śmiertelnych w 2014 roku.

W ubiegłym roku strażacy zorganizowali w sześciu obiektach, m.in. w Aquadromie, ćwiczenia z prowadzania w nich akcji ratowniczo – gaśniczych. Przeprowadzili też pokazy dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia, podczas których przedstawili możliwości występowania zagrożeń, sposoby zapobiegania różnym zdarzeniom, a także zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą.

W ramach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej działają 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze. – Na sto etatów w naszej komendzie 97 to strażacy – podkreślił komendant miejski PSP. W 2015 roku rudzcy strażacy otrzymali z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w pełni wyposażony samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości ponad 1 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 64 tys. zł przekazało też miasto, które oddało także straży pożarnej w bezpłatne użytkowanie 8 rękawów przeciwpowodziowych.

Stabilna jest sytuacja sanitarna w Rudzie Śląskiej. – Nadzór prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną zapewnia zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa – podkreśliła Teresa Golda, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. Rudzka stacja w 2015 roku nadzorowała 2116 obiektów i przeprowadziła 2750 kontroli.

W ubiegłym roku zarejestrowano 1305 zachorowań na choroby zakaźne, co w stosunku do roku 2014 stanowi spadek o ponad 600 przypadków. – Warto podkreślić spadek zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego: w przypadku różyczki o 72%, a w przypadku ospy o 60% - powiedziała Teresa Golda. Wzrosła za to liczba zachorowań na gruźlicę, których było 44. Sanepid prowadził też programy edukacyjne i profilaktyczne. – Nasze akcje obejmują całą populację, od przedszkolaków do dorosłych – podkreśliła Teresa Golda.

W 2016 roku miasto planuje wsparcie służb środkami w łącznej kwocie prawie 300 tys. zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na dodatkowe patrole oraz dofinansowanie zakupu radiowozów i sprzętu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter