Kir Żałobny

Czynszowi dłużnicy mogą odpracować zaległości

Czynszowi dłużnicy mogą odpracować zaległości

Dłużnicy zalegający z czynszem za mieszkania komunalne będą mogli odpracować swój dług. Na takie rozwiązanie zdecydowały się właśnie władze Rudy Śląskiej. Uregulować należności będzie można m.in. poprzez wykonywanie prac porządkowych, ogrodniczych, drobnych prac remontowych, biurowych, roznoszenie listów czy wywieszanie i usuwanie ogłoszeń. Taka forma spłaty zadłużenia będzie przysługiwała osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie kwota zobowiązań za zaległy czynsz za rudzkie mieszkania komunalne przekracza 42 mln zł.

- Takie rozwiązanie z jednej strony pozwala dłużnikom bezpieniężnie uregulować zobowiązania, a z drugiej zapewnia miastu konkretne usługi, za które nie musimy płacić. A trzeba pamiętać, że zaległości to znacząca kwota, którą powinniśmy mieć do dyspozycji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

- Z tego świadczenia mogą skorzystać najemcy lub osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którym udzielono ulgi w postaci rozłożenia należności na raty na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta - informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM. Pomoc w spłacie zadłużenia realizowana jest na wniosek, który należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 218. Co istotne, po uzyskaniu zgody MPGM TBS dłużnik może powierzyć wykonanie prac innej osobie.

Katalog prac, poprzez które można odpracować zadłużenie, obejmuje prace porządkowe (np. sprzątanie gminnych terenów, utrzymanie zimowe chodników, placów, parkingów, sprzątanie budynków, czyszczenie słupów, tablic ogłoszeniowych), ogrodnicze (np. wysadzanie kwiatów, krzewów i innych roślin, odchwaszczanie i porządkowanie terenów zielonych, grabienie liści, formowanie i pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie trawników, poboczy dróg), drobne prace remontowe (np. naprawy i konserwacja urządzeń i mebli, wyrównywanie ścian, przygotowanie podłoża przed malowaniem, malowanie ścian, drzwi, ościeżnic, sufitów, rur, grzejników, mebli, barierek, poręczy, tapetowanie, wykonanie gładzi gipsowych, układanie wykładzin podłogowych, paneli, uzupełnianie, naprawa tynków w pomieszczeniach, malowanie ogrodzeń, słupków, barierek, poręczy, trzepaków i innych elementów małej architektury, drobne roboty brukarskie) oraz pomocnicze prace administracyjne (np. prace biurowe, roznoszenie korespondencji, wywieszanie i usuwanie ogłoszeń).

- Możliwość odpracowania zobowiązań czynszowych uzupełnia funkcjonujące dotychczas formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, takie jak: zamiana urzędowa mieszkania na tańsze w utrzymaniu, pomoc w skojarzeniu dobrowolnej zamiany mieszkania, przyznanie na wniosek najemcy dodatku mieszkaniowego, ugody na ratalną spłatę zaległości, odroczenie terminu płatności czy umorzenie należności – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kwota zadłużenia (zaległości podstawowych) z tytułu opłat związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Ruda Śląska wynosi 42.179.061,64 zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter