Header decorative image
Kir Żałobny

Czwarty przystanek PaT

Czwarty przystanek PaT


Niemal 400 młodych ludzi skorzystało z 23 warsztatów edukacyjno - profilaktycznych opartych na sztuce podczas „Śląskiego Przystanku PaT”. Impreza, której celem jest pokazanie młodzieży, że można żyć i bawić się bez używek, w Rudzie Śląskiej została zorganizowana już po raz czwarty.

Ruda Śląska jest miastem, które jako pierwsze zorganizowało regionalny Przystanek, który jest wzorem dla innych w kraju. Jest liderem profilaktyki patowskiej w województwie śląskim i jednym z ośmiu w kraju, któremu przyznano ten tytuł. Siłę PaTu stanowią ludzie, którzy biorą udział w jego organizacji, ale są też zaangażowani w całoroczny projekt Profilaktyka a Sztuka. - Główni organizatorzy tej akcji - nadkom. Krzysztof Piechaczek z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz Zbigniew Figura - miejski koordynator programu „Razem bezpieczniej”, pokazują jak można wspierać młodzież i jej wierzyć. Dzięki nim i wolontariuszom programu „Profilaktyka a Sztuka” świetnie przygotowana akcja odbywa się już po raz czwarty – podkreśla inspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, twórca PaT, szef akcji, a zarazem pedagog i reżyser. - Trzymam kciuki za PaS, trzymam kciuki za następny, piąty Śląski Przystanek PaT. Trzymam kciuki za wszystkich młodych ludzi i dziękuję im za to, że są partnerem dla nas dorosłych w działaniach profilaktycznych – dodał.

Przewodnim hasłem, niezmiennie towarzyszącym uczestnikom Przystanku regionalnego, były słowa: „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!”. Oprócz uczniów biorących udział w warsztatach (plastycznych, graffiti, wokalnych, teatralnych, filmowych, fotograficznych, tanecznych, fitness, beat box , hip hop i wielu innych) udział wzięli również nauczyciele i pedagodzy zajmujący się profilaktyką. Całość zakończyła się koncertem finałowym w trakcie którego zaprezentowano dokonania warsztatowiczów.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Realizowany jest on przez Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Cele programu to inicjowanie działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami, zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów. Program „Profilaktyka a Ty” jest wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.


Zdjęcia, filmy oraz dodatkowe informacje:
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/19/2366/Slask_wystartowal.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/19/2368/Trwaja_warsztaty_4_Slaskiego_Przystanku_PaT.html
http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/19/2369/Koncert_Finalowy_w_Rudzie_Slaskiej.html
www.pat.policja.gov.pl
http://www.youtube.com/watch?v=wEG5oWbimSQ

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter