Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Człowiek i miasto?

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2007 roku liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii 50%. Szacuje się, że do 2030 roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a przed rokiem 2050 wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób.


W nadchodzących 30 latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m.in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, epidemie chorób, w tym chorób niezakaźnych i związanych z nimi czynnikami ryzyka, takimi jak: używanie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu.


W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej zwraca się z prośbą o podjęcie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia hasła Światowego Dnia Zdrowia 2010 oraz o włączenie się do działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia w naszym mieście.


Bliższe informacje: Teresa Golda, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej, tel. 32 340 03 84.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter