Kir Żałobny

Czas wybrać projekty do budżetu obywatelskiego 2017

Czas wybrać projekty do budżetu obywatelskiego 2017

Dziś rozpoczyna się głosowanie nad inwestycjami, które będą zrealizowane w Rudzie Śląskiej w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wybierać można spośród 24 projektów – 2 ogólnomiejskich i 22 dzielnicowych. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł, w tym 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic miasta).

- Tradycyjnie najwięcej wniosków dotyczyło miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Teraz mieszkańcy mają czas, aby zdecydować o kształcie przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, a pomysłodawcy - by przekonać jak najwięcej osób do swoich projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Zakwalifikowane do głosowania projekty ogólnomiejskie to utworzenie rudzkiego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kolberga oraz wymiana nawierzchni boisk sportowych i piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Wśród projektów dzielnicowych znalazły się: siłownia na wolnym powietrzu pomiędzy ul. Osiedlową i Joliot-Curie, boisko wielofunkcyjne przy SP 41, wymiana nawierzchni oraz doposażenie ogrodu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 25, strefa aktywności ruchowej przy ul. Słowiańskiej, kreatywne strefy gier przy SP 1 i SP 6, budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Wirek, chodnik łączący ul. Dworaka i 1 Maja, parking przy ul. Okopowej, modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2, plac zabaw i siłownia w ogrodzie przy Miejskim Centrum Kultury, ścieżka rowerowa przy ul. Joanny, oświetlenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Jesionowej, Akacjowej i Owocowej, siłownia na wolnym powietrzu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, remont odcinka ul. Solidarności, zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym przy ul. Bujoczka, odbudowa pomnika czynu powstańczego u zbiegu ulic Kłodnickiej i 1 Maja, plac zabaw przy ul. Szarotek, rozbudowa strefy aktywności rodzinnej przy ul. Górnośląskiej, plac zabaw przy ul. Janty i Puszkina, odbudowa pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Hlonda oraz rozbudowa strefy aktywności przy ul. Plebiscytowej.

Głosowanie trwa od 5 do 16 września. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej. Każdy z nich będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej niż 1 zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz 2 różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w której mieszka. Trzeba pamiętać, że wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty zostaną uznane za nieważne.

Karty do głosowania można wrzucać do urn znajdujących się w punktach wymienionych na stronie www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. – Głosować można również pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl, a karta do głosowania dostępna jest w katalogu usług „Sprawy obywatelskie” – zaznacza Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta.

Wyniki głosowania będą znane 30 września br. Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30. Jeżeli dwa lub więcej zadań otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie. Jeżeli po zakończonym głosowaniu pozostaną wolne środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wystarczy środków). Środki niewykorzystane w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w skali miasta.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to czwarta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł – 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic). W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, a w 2016 roku – 2,65 mln zł. Przybywało też głosujących – od 3,5 tys. w pierwszej edycji do 6,1 tys. w ostatnim głosowaniu.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym głosowaniu do budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej na 2016 rok wybrano 14 zadań. Zakończyły się już: rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina o urządzenia do street workout, piaskownicę i grill oraz wybrukowanie miejsc parkingowych przy cmentarzu w Kłodnicy. W trakcie realizacji jest remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, rewitalizacja parku Gorgol, zagospodarowanie Skweru Boboli w Wirku, remont chodników przy Domu Kultury w Bielszowicach oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń na Centrum Rozwoju Rodziny w Halembie. Rozstrzygnięte zostały przetargi na remont sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Gimnazjum nr 5. Została już podpisana umowa na rozbudowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Trwa procedura przetargowa dla rozbudowy parku aktywności „Basen – Stara Bykowina”. Wykonywane będą też prace modernizacyjne w hali zapaśniczej przy ul. Markowej. Ogłoszony został nowy przetarg na budowę siłowni plenerowej w Chebziu, w przygotowaniu jest przetarg na zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek.

- Wykaz zadań spełniających wymogi określone w uchwale Rady Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
- Wykaz miejsc do głosowania

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter