Header decorative image
Kir Żałobny

Czas ucieka, budżet czeka!

Jeszcze do końca miesiąca mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą składać propozycje realizacji inwestycji, które ich zdaniem powinny być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 r. Wśród złożonych do tej pory wniosków dominują te dotyczące rekreacji, natomiast największą aktywnością wykazali się na razie mieszkańcy dzielnicy Bykowina. Zaproponowali oni m.in. budowę w swojej dzielnicy strefy aktywności rodzinnej oraz przedstawili pomysł zagospodarowania terenu po dawnym basenie.

- Dotychczas nadesłane propozycje pokazują, że rudzianie chcą współdecydować o tym, co się dzieje w mieście. Są też zachętą dla pozostałych mieszkańców, by równie aktywnie włączyli się w tę inicjatywę. Naprawdę warto wykorzystać możliwości, jakie daje budżet obywatelski – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Złożone do tej pory przez wnioski pokazują, że w głównej mierze mieszkańcy chcą w swoich dzielnicach inwestycji o charakterze rekreacyjnym. I tak część mieszkańców Bykowiny podpisała się pod wnioskiem w sprawie budowy strefy aktywności rodzinnej w swojej dzielnicy. Wnioskodawcy chcieliby na południe od ul. Górnośląskiej utworzyć ogród zabaw dla dzieci, plac rekreacji dla seniorów oraz siłownię napowietrzną. Druga z przedstawionych propozycji dotyczy zagospodarowania terenu po dawnym basenie w Bykowinie w pobliżu ul. Plebiscytowej i Potyki. Mieszkańcy myślą o utworzeniu w tym miejscu tematycznego placu zabaw dla dzieci, urządzeniu terenu zielonego z ławkami i alejkami oraz budowie stolików szachowych i plansz do różnego rodzaju gier.

Kolejna przesłana propozycja dotyczy budowy placu zabaw przy ul. Grzybowej w Kochłowicach. Potencjalna inwestycja miałaby być skierowana przede wszystkim do młodszych dzieci. Następny z nadesłanych wniosków związany jest z modernizacją parku im. Kozioła w dzielnicy Ruda. Grupa mieszkańców podpisana pod propozycją chciałaby zagospodarować teren parku, tworząc w tym miejscu kompleks rekreacyjny dla mieszańców, w którym znalazłby się plac zabaw, siłownia czy stoliki do tenisa stołowego.

Rudzianie propozycje przyszłorocznych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego mogą nadsyłać do końca sierpnia. - Propozycje mogą dotyczyć różnych sfer życia. Najważniejsze, żeby mieściły się one w zakresie zadań realizowanych przez miasto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Może to być zatem np. budowa parkingu, remont chodnika, budowa placu zabaw, renowacja parku itd. To mieszkańcy zgłaszają projekty inwestycji, których najbardziej potrzebują – wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Nadsyłanie propozycji realizacji inwestycji to pierwszy etap prac na budżetem obywatelskim na 2014 r. w Rudzie Śląskiej. W przyszłym roku z miejskiego budżetu wydzielona zostanie pula 2 milionów złotych. Pieniądze te zostaną rozdysponowane w czterech okręgach wyborczych, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Zgłaszane propozycje inwestycji po etapie weryfikacji, jesienią poddane zostaną pod głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 16. rok życia. Wyłonione w ten sposób zwycięskie projekty zostaną ujęte w planie budżetu na 2014 rok. Co ważne, w przypadku braku odpowiedniej ilości projektów w którymś z okręgów wyborczych lub w razie nie rozdysponowania wszystkich środków dla danego okręgu, istnieje możliwość przesunięcia ich do okręgów wyborczych o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie na projekty, którym brakuje części środków.

Dodatkowych informacji w sprawie budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zasięgać pod numerami telefonów 32 244 90 45 lub 32 244 90 00 wew. 5036 /Wydział Budżetu Miasta/.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter