Kir Żałobny

Czas podatków

Czas podatków

Co roku Urząd Miasta wydaje kilkadziesiąt tysięcy decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości. Każdy podatnik powinien czekać, aż pismo z decyzją o wymiarze podatku zostanie mu doręczone (przez doręczenie rozumie się też podwójne awizo!!!). Jeżeli decyzja nie została doręczona do 1 marca, na zapłacenie pierwszej raty podatku mamy 14 dni od dnia jej doręczenia. Ta sama zasada dotyczy również kolejnych rat podatku.

Płatności możemy dokonać na trzy sposoby: przelewem na konto Urzędu (indywidualny numer rachunku jest podany na decyzji), poprzez Pocztę lub osobiście w kasie Urzędu Miasta. Obecnie do dyspozycji mieszkańców uruchomiono 2 dodatkowe okienka kasowe, w sumie jest 7 takich stanowisk. Kasy czynne są od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 15:15, w czwartek od 8:00 do 17:15 i piątek od 8:00 do 13:15.

Opóźnienia w dostarczaniu decyzji podatkowych wiążą się z wdrażaniem w Urzędzie Miasta nowego systemu informatycznego do obsługi podatkowej ewidencji nieruchomości. Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wpłynie na poprawę jakości i kompleksowość obsługi mieszkańców. Już teraz w jednym okienku kasowym można uiścić: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłatę od posiadania psa, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, opłatę skarbową itp.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy uregulować do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter