Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Czas obywatelskich decyzji

Czas obywatelskich decyzji

Strefy aktywności rodzinnej, place zabaw, boiska, a także parkingi i remonty infrastruktury oświatowej - to inwestycje najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców Rudy Śląskiej, które zgłosili do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Głosowanie rusza 21 sierpnia i potrwa do 10 września. Mieszkańcy swojego wyboru mogą dokonać spośród 29 projektów o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim. Do podziału jest prawie 2,5 mln zł.- Podobnie jak przed rokiem tak i teraz mieszkańcy składając swoje projekty pokazali, że najbardziej potrzebują w mieście miejsc rekreacji i wypoczynku, dobrych dróg i chodników, parkingów oraz nowoczesnych szkół i przedszkoli – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Co istotne, głos mieszkańców zbieżny jest z tym co robimy już od ponad trzech latach. W tym czasie to właśnie na tego typu inwestycje łożyliśmy z budżetu miasta największe nakłady – dodaje.

Mieszkańcy propozycje inwestycji przeznaczonych do realizacji z budżetu obywatelskiego na 2015 r. mogli składać do końca czerwca. Projekty musiały dotyczyć zadań o charakterze ogólnomiejskim, czyli służącym wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej oraz zadań o charakterze lokalnym, czyli służącym mieszkańcom poszczególnych dzielnic. – Po zakończonej weryfikacji do etapu głosowania zakwalifikowano 12 projektów ogólnomiejskich oraz 17 lokalnych – informuje Agnieszka Gładysz naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta.

W przypadku projektów o charakterze lokalnym, na których realizację przeznaczonych jest 1,375 mln zł /125 tys. zł na każdą dzielnicę/ najwięcej zgłoszeń dotyczyło utworzenia miejsc rekreacji – m.in. mieszkańcy chcieliby utworzenia strefy rekreacji w Bykowinie oraz w Rudzie. Z kolei mieszkańcy Goduli wnioskowali o budowę placu zabaw z boiskiem, natomiast kochłowiczanie chcieliby rozbudować istniejący plac zabaw. Kolejną grupę zgłaszanych zadań stanowiły te dotyczące modernizacji infrastruktury oświatowej. I tak rudzianie chcą, żeby w Szkole Podstawowej nr 18 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach został zainstalowany monitoring. Ponadto złożone wnioski dotyczyły wymiany posadzki w Miejskim Przedszkolu nr 20 oraz schodów prowadzących do tej placówki, remontu ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36, rozbudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 oraz remontu i modernizacji hali sportowej w Gimnazjum nr 7.

Pozostałe zadania o charakterze lokalnym, które poddane zostaną pod głosowanie, dotyczą m.in. budowy parkingu w Bielszowicach oraz Orzegowie, wykonania progu zwalniającego w Bielszowicach, czy budowy chodnika w Rudzie. – Najwięcej projektów, które przeszły etap weryfikacji, dotyczy inwestycji w dzielnicach Bielszowice, Ruda i Wirek, gdzie mieszkańcy mogą wybierać spośród trzech propozycji. Na drugim biegunie znalazło się Chebzie, które nie ma żadnego projektu, który poddany zostanie pod głosowanie. W takim przypadku kwota 125 tys. zł przeznaczona zostanie na zadania lokalne w innych dzielnicach miasta, które nie zostały wybrane w głosowaniu, a otrzymały najwięcej głosów – wylicza Agnieszka Gładysz.

Jeśli chodzi o inwestycje ogólnomiejskie, na których realizację przeznaczono 1 mln zł, to zdecydowana większość to inwestycje o charakterze rekreacyjnym. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród propozycji dotyczących budowy kompleksów rekreacyjnych, placów zabaw oraz boisk. Ciekawą propozycją jest również budowa trasy rowerowej, która ma połączyć wszystkie dzielnice miasta.

Głosowanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli wybrać inwestycje, które realizowane będą w przyszłym roku, rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 10 września. Punkty do głosowania znajdować się będą w Urzędzie Miasta, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrach Inicjatyw Społecznych oraz w Zespole Szkół nr 1 w Chebziu. Kartę do głosowania będzie mógł wypełnić każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku życia po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Będzie można oddać trzy głosy - jeden na inwestycję o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na projekty dzielnicowe. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi pod koniec trzeciego kwartału tego roku.

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na zadania z danej dzielnicy, bądź w przypadku projektów ogólnomiejskich puli 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z wykazu nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Przypomnijmy, że już w zeszłym roku rudzianie decydowali, na co wydać 2 mln zł z miejskiej kasy w roku 2014. W głosowaniu na wskazane projekty udział wzięło wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. Pod głosowanie zostało poddanych 27 projektów, które zgłosili mieszkańcy. Ostatecznie wybrali oni 9, które są realizowane w tym roku. - Wyremontowana została już kaplica św. Józefa przy ul. Kaczmarka oraz utwardzony został teren przy ul. Joliot-Curie. W lipcu zakończyła się renowacja hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej. Na ukończeniu jest również wybieg dla psów w Nowym Bytomiu - wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ponadto rozpoczęły się prace przy budowie terenu zielonego wraz z żywopłotem i ławeczkami dla osób starszych przy ul. 1 Maja 318 - 326. Przekazany został teren budowy pod budowę parku aktywności rodzinnej przy ul. Plebiscytowej w Bykowinie oraz pod budowę terenu rekreacyjnego na osiedlu „Paryż”.

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

- wykaz punktów do głosowania

- wykaz projektów

- karta do głosowania

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter