Kir Żałobny

Czas na zgłaszanie obywatelskich inwestycji

Czas na zgłaszanie obywatelskich inwestycji

Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz piąty będą mogli zdecydować, na jakie inwestycje zostanie przeznaczona część środków z budżetu miasta. Dzisiaj radni przyjęli zasady budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Do podziału będzie ponad 2,8 mln zł. Propozycje zadań będzie można składać do 23 czerwca br.

- Myślę, że bezpośredni udział w decydowaniu o tym, jakie inwestycje realizujemy, jest już dla rudzian czymś naturalnym – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W oparciu o dzisiejszą uchwałę Rady Miasta mogę teraz podjąć zarządzenie, które pozwoli na realizację zadań związanych z budżetem obywatelskim na 2018 rok w naszym mieście. Zostanie w nim zapisana kwota 2 mln 815 tys. zł – zapowiada.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli do 23 czerwca br. zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego, koniecznie na formularzach określonych w zarządzeniu prezydent miasta. Mogą mieć one charakter ogólnomiejski, służąc mieszkańcom więcej niż jednej dzielnicy lub lokalny. Na te pierwsze przeznaczona zostanie pula 1 mln zł, na lokalne w sumie 1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic. – Trzeba pamiętać, że muszą to być propozycje dotyczące zadań własnych gminy i na należących do miasta nieruchomościach, a także dostępne dla wszystkich mieszkańców, przy czym korzystanie z nich nie może być biletowane ani płatne – zaznacza Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Podobnie jak przed rokiem, z budżetu obywatelskiego wyłączone będą inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych.

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia, również według wzoru zawartego w zarządzeniu, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców miasta. Formularze niezbędne do zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony internetowej miasta lub w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, gdzie będzie też można uzyskać pomoc w razie trudności związanych z wypełnieniem wniosku. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowany do 4 sierpnia br.

- Głosowanie potrwa od 4 do 15 września br. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta. Na karcie do głosowania będzie można wskazać jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe – informuje Grażyna Janduła-Jonda. Głosowanie przeprowadzone będzie w wyznaczonych punktach oraz w Internecie – za pośrednictwem platformy SEKAP. Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów nastąpi do 29 września br.

Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie mniej niż 30) i będą mieściły się w przewidzianej puli środków. Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, to będą mogły zostać przesunięte na inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali miasta.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to piąta tego typu inicjatywa, realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,65 mln zł, a w 2017 roku – 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 6,4 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 12 zadań – 2 ogólnomiejskie i 10 dzielnicowych. Największym jest budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kolberga, na którą przeznaczono 750 tys. zł. Trwa przygotowanie przetargu na tę inwestycję. Drugie zadanie ogólnomiejskie to modernizacja boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, na wykonanie której również przygotowywany jest przetarg. Zadania dzielnicowe to: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej
nr 41 (przygotowywany przetarg), wymiana nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 25 (przekazany plac budowy, termin wykonania – 31 lipca br.), budowa kreatywnych stref gier przy Szkole Podstawowej nr 6 (przygotowywany przetarg) i Szkole Podstawowej nr 1 (przygotowywany przetarg), budowa parkingu przy ul. Okopowej (rozstrzygnięty przetarg), budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 (przygotowywany przetarg), plac zabaw w formie statku w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej (rozstrzygnięty przetarg), budowa boiska do siatkówki w strefie aktywności przy ul. Plebiscytowej (trwa opracowanie dokumentacji), budowa chodnika łączącego ul. Dworaka z ul. 1 Maja (trwa przetarg) oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (rozpoczęcie prac planowane na czerwiec br.).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter