Header decorative image
Kir Żałobny

Czas na rynek w Orzegowie

Czas na rynek w Orzegowie

Centralna część Orzegowa będzie przebudowana. Niebawem ruszają prace budowlane. Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dwóch placów znajdujących się w tym miejscu. Powstanie także fontanna oraz przebudowane zostanie oświetlenie. Pojawi się także sporo zieleni oraz ławek. Inwestycja kosztować będzie ponad 3,5 mln zł, a jej realizacja potrwa 12 miesięcy.

- W ciągu kilku ostatnich lat Orzegów zmienił swoje oblicze. Wybudowana została Burloch Arena oraz powstało Centrum Inicjatyw Społecznych, ale to nie koniec zmian. Teraz zabieramy się za odnowienie historycznego centrum tej dzielnicy, a już w przyszłym roku, w ramach budowy Traktu Rudzkiego, rozpocznie się rewitalizacja Parku Młodzieży oraz terenów zielonych w rejonie wspomnianego Burlocha – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. Chodzi tu o kwartał pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka. Najważniejszą jej częścią będzie przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz aktualnie niezagospodarowanego terenu przy ul. Czapli /pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a wybudowanym w ubiegłym roku parkingiem/. – W ten sposób powstaną połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny - poniżej. Ich łącznikiem będzie istniejąca skarpa, na której wybudowane zostaną schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na skarpie zostaną zainstalowane specjalne stopnie do siedzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana zostanie również fontanna, która będzie posiadać 5 dysz z podświetleniem. Ciekawym elementem architektonicznym będzie natomiast tzw. domek wodny, czyli obiekt kubaturowy, w którym znajdować się będzie automatyka i technologia wody dla fontanny. – Będzie on architektonicznie nawiązywać do tamtejszej zabudowy. Wykonany zostanie z cegły klinkierowej. Na obu ścianach szczytowych zainstalowane zostaną podświetlone zegary – wylicza Piotr Janik.

W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. Kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim będzie miała charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Nawierzchnia na tym odcinku będzie podniesiona o kilka cm. Do przebudowy nawierzchni placów oraz ul. Czapli wykorzystane zostaną głównie płyty i kostka granitowa. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie znajdujące się w przebudowywanej przestrzeni, pojawią się także nowe oprawy oświetleniowe. Ponadto zainstalowanych zostanie ponad 30 nowych ławek oraz duża pergola. Co ważne, podczas realizacji inwestycji nie zostanie pominięta zieleń, która będzie stanowić ok. 36 proc. całości zagospodarowywanego terenu.

Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł, a prace potrwają 12 miesięcy. – Aktualnie przygotowywana jest umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, wkrótce nastąpi przekazanie terenu budowy – informuje Piotr Janik. Miasto stara się także o dotację zadania ze środków unijnych. – W marcu złożony został wniosek na dofinansowanie. Teraz czekamy na jego ocenę formalną i merytoryczną. Staramy się o refundację 85 proc. wartości inwestycji – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku zrealizowane już były pierwsze prace mające przywrócić dawną świetność centralnej części Orzegowa. W rejonie ul. Czapli wybudowany został parking na 25 miejsc.

Władze Rudy Śląskiej myślą także o rewitalizacji innych miejsc w mieście. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa niezagospodarowanej części zabytkowej kolonii robotniczej Kaufhaus. Chodzi o rejon ul. Gwardii Ludowej 24 – 33. Powstanie tam nowa droga dojazdowa, parkingi i chodniki oraz dużo zieleni. Inwestycja kosztować będzie ponad 850 tys. zł. Władze Rudy Śląskiej planują też w Nowym Bytomiu kolejne przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji, m.in. przebudowę przestrzeni przed Miejskim Centrum Kultury.

Ponadto opracowywana jest dokumentacja na przebudowę ul. Janasa w Rudzie. – Opracowane zostały dwa warianty koncepcji. Jeden przy założeniu utrzymania ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Smołki do skrzyżowania z ul. Wolności, a drugi przy założeniu zamknięcia dla ruchu pojazdów na tym odcinku. Teraz z tych dwóch wariantów podczas konsultacji z mieszkańcami Rudy wybierzemy ten ostateczny, dla którego opracowana zostanie cała dokumentacja projektowa – tłumaczy Michał Pierończyk.

W mieście trwają również prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji pl. Niepodległości w Goduli. Jego podstawą jest koncepcja, która wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Przypomnijmy też, że jeszcze w tym roku w mieście rozpocznie się budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja wybranych zielonych przestrzeni, głównie w dwóch centralnych dzielnicach miasta - Nowym Bytomiu i Wirku. Inwestycja ta ma kosztować ok. 8,3 mln zł, z czego ponad 6 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W ramach tej inwestycji rewitalizowane będą również tereny w Orzegowie. Chodzi o Park Młodzieży w oraz tereny zielone w rejonie Burloch Areny.

Ponadto w tym roku w mieście planowane jest rozpoczęcie rewitalizacji wybranych podwórek. Gotowa jest już dokumentacja projektowa, a władze miasta złożyły już wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter