Header decorative image
Kir Żałobny

Czas na powstanie Centrum Usług Społecznych

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stole - jeden z nich podpisuje dokumenty. W tle na ścianie wiszą dwa obrazy.

Ruda Śląska jako jedyne miasto w województwie śląskim z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tys. zakwalifikowała się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Koordynacja usług społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dziś został podpisany list intencyjny dotyczący partnerstwa w realizacji projektu pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”. Liderem Partnerstwa jest Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Partnerem Projektu Gmina Ruda Śląska, a realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Podpisanie listu intencyjnego jest wynikiem przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4. Koordynacja usług społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

- Celem przystąpienia do projektu jest przekształcenie w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który od lat podejmuje działania znacznie wykraczające poza sztywne ramy świadczeń socjalnych, realizując szereg zadań wynikających nie tylko z ustawy o pomocy społecznej – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Doceniam tę inicjatywę, CUS to szansa na zwiększenie zakresu pomocy i wsparcia dla mieszkańców Rudy Śląskiej – dodaje.

21 sierpnia br. Komisja powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zakończyła procedurę oceny ofert w ramach otwartego naboru partnerów do projektu, rekomendując 10 gmin o najwyższych wynikach do dalszych negocjacji w zakresie udziału w partnerstwie.

Centra usług społecznych to nowe jednostki organizacyjne gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, której celem jest służenie rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

- Ośrodek adekwatnie do możliwości zawsze reaguje na dynamicznie pojawiające się potrzeby osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców, dążąc w ten sposób do podnoszenia jakości ich życia – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” to drzwi otwierające nowe możliwości wprowadzania usług społecznych nie tylko dla klientów pomocy społecznej – dodaje.

Centra usług społecznych są także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych, a tworzony program usług społecznych może być skierowany do grup społecznych o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter